Sele bossplass ivar

Gjelder særlig lørdager etter 14:00). Sommertid april – september: mandag – torsdag 07. Fra sør passeres Voll og deretter to avkjørsler til Sele , gjennom bomstasjonen og et par hundre meter videre. Veiskiltet med ”Gjenvinningsstasjon” viser avkjøring til venstre.

Sele og Forus gjenvinningsstasjon. Les om hva som skjer hos IVAR.

Ledig stilling som driftstekniker. Vil du være med å sikre godt drikkevann i regionen? Her finner du oversikt over åpningstidene på gjenvinningsstasjonene i . Gjenvinningsstasjonen ligger ved tidligere Sele avfallsplass på grensa mellom kommunene Klepp og Sola. Besøksadressen er Kleppvegen 837.

Avfall fra private husholdninger og mindre foretak kan leveres på IVAR. SELE GJENVINNINGSSTASJON. Fallstypene tar vi imot på ivar gjenvinningsstasjon.

ForuS og Sele : ivar gjenvinningSStaSjon Sele. Er det noe du er usikker på vedrørende kildesortering? Kortversjon tømmekalender side 23. Avtalen som hadde oppstart.

Bossplassen på Sele er snart historie. Slutt for bossplass på Sele. Se kontaktinformasjon for Ivar Sele. Finn telefonnummer, adresse og mer kontaktinformasjon. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.

Endrede åpningstider på Forus og Sele. Avfall og gjenvinning Rogalan inkl. Renovasjon Rogalan inkl.

Unge forskarar frå Vasshus skule i Klepp trur at bossplassen på Sele gjer at naboane blir oftare sjuke. Statens Forurensningstilsyn krever at deponiet må sikres bedre mot avsigning til nærmiljøet. I dag står anlegget fullt operativt, men det klarer ikke å ta unna alt restavfallet som i dag ikke lenger har adgang til Sele bossplass. Stavanger besøksadresse:.

Sele nemlig stengt for mottak av.

Når konsesjonen går ut i sommer,. Kari Blom på Sele administrerer lass på lass inn til Sele bossplass. Men bare fram til sommeren. Hvor mye må vi gjøre selv . An expert on landfill gas optimization.

MGE-teknik build the interface between gas consumer and landfill. Expert på deponigasoptimering.