Semin sau

NSGs avls- og seminavdeling produserer sæd fra sau og geit. NSG Semin , som produserer både fersk og frossen sæd for sau og geit, har ikke tilsvarende – heller ikke Team Semin. De bruker en professor i Sverige for disse målingene. Resultatene fra temperaturmålingene var mildt sagt skremmende.

Resultatet var en variasjon på grader på temperaturen i tint strå, . Suksess med semin på sau.

Kjell Steinar Løland kan visa til ein middel tilslagsprosent på etter bruk av semin på sau dei siste fem åra. Dette er langt over landsmiddelet. Kjell Steinar meiner bruk av semin på sau har fleire klare fordelar: Du får nytta dei beste vêrane i landet og kan såleis rekruttera topp . Begge med Hans ga lam (saulam og vær), en sau med Greven ga saulam. Også i Norge ble det i begynnelsen arbeidet med fersk sæd for både sau og geit, men p. Utbrudd av smittsomme sykdommer, bl. Den største produksjonen foregår på Staur seminstasjon i Stange, hvor landets beste værer jobber på spreng nå om dagen.

Suffolk er hard å jobbe me men bruker du litt tid på den, får du en mild sau. Geir Olmod peker på væren han har fått under norsk semin.

De aller beste havner på strå…. Må inseminere en del søyer for å ha noe å velge i. Med semin kan du lage din eigen avlsvær. Væren blir fra avlsbuskap. Grunnpris: kr pr dose . Rygjasau, Fuglestadbrogete sau , Blæset sau , Dalasau, Gamalnorsk spæl. Det blir gitt tilskudd til raser som har sitt opphav frå Vestlandet, eller har en spesiell utbredelse her.

Rasen må være på Norsk Genressurssenter sin oversikt over bevaringsverdige husdyrraser. Tilskuddet blir utbetalt på bakgrunn av antall dyr ved . Lagets viktigste oppgave er å formidle livdyr og kontakt mellom interesserte bønder og bistå Norsk genressurssenter og NSG når det skal velges ut værer som skal tas inn til semin. Arvid Berlan Kjetil Skjervheim og Nils Tveite.

Driftsleder Ingar Moldstad var glad for å kunne få vist fram Storsteigens nye driftsbygning for sau , da seminavdelingen til Norsk Sau og Geit (NSG) sist uke avholdt. Are Krogh som er kursansvarlig på vegne av NSG Semin. Semin i saueavlen – Saueavl under endra rammevilkår.

INGER-JOHANNE HOLME¹, SIGNE DAHL² OG TORMOD ÅDNØY3. Norsk sau – og geitalslag, Institutt for husdyrfag, NLH¹, Norsk sau -og geitalslag², Institutt for husdyrfag, NLH3. Desverre miste vi det eine om hausten. Fin svart søye som er resultat av semin.

Detaljert beskrivelse av programmet gjennom året.

Programmet regner incest. Liste over de aktuelle værer rangert etter innavlsgrad for elitesøyer. Egen registrering av semin med omløp og semintidspunktberegning. Kategoriserer for semin.