Settefisk

Den første delen av fiskens livssyklus skjer i et settefiskanlegg. Ved å blande rogn og melke får man befruktede egg. Dette kan skje på settefiskanlegget, men ofte gjøres avlsarbeide og befruktning i spesialiserte anlegg.

Oppdrett av settefisk skjer innendørs i ferskvann. Fiskeeggene oppbevares i kar, og klekkes etter et visst .

Måsøval får all befruktet rogn fra AquaGen. Vårt topp moderne settefiskanlegg er lokalisert på Svaberget i Bindal kommune. Der produserer vi om lag millioner smolt årlig.

All produksjon skjer innendørs. Vi leverer smolt fra april til oktober. Vi har hovudbase på Sørebø ved Østerbøvatnet i Høyanger kommune.

Vi har investert i nytt vanninntak, bygd ny produksjonshall og utvidet energianlegget. Målsetningen er at Arnøy Laks ASnb.

På denne vakre vestlandsøya er Nordsjøen nærmeste nabo i vest. Her har vi konsesjon på mill. Systematisk arbeid med kvalitetssikring av produksjonen, gode . På Sande har vi tilsette med opp til års erfaring og høgare utdanning innan akvakultur fordelt på årsverk. Anlegget var tidlegare . Det landbaserte anlegget er eit tradisjonelt settefiskanlegg for produksjon av yngel og settefisk av laks og aure.

Denne delen av næringen er sterkt voksende og kompetansebehovet er stort. Daglig leder: Kristian Steinestø. Krigen satte en stopper for dette, men behovet meldte seg sterkt etter krigen. På det tidspunkt hadde vi en organisasjon som het Trondhjems . Det heile startar med innkjøp av rogn, og valet av kvalitetsrogn frå god stamfisk er viktig. Både Fjon Bruk og Bjølve Bruk har eige klekkeri og mottek difor rogn som dei har i klekkeskap eller klekkekar.

Vi produserte da settefisk av laks og ørret. Settefisk utgjør en retning innenfor oppdrettsnæringen. Senere valgte vi å styre produksjonen over på bare ørret.

Grunnlaget for et godt resultat i hele produksjonen legges i settefiskanlegget!

Gode investeringer i ferskvannsfasen gir stor og livskraftig smolt, det beste utgangspunktet for god helse, overlevelse og vekst etter utsett. BioMar har gjennom lang erfaring utviklet yngel- og vekstfôr spesielt tilpasset utfordringer i alle .