Sikteskuffe

Sortering og sikteskuffe. Cangini V sikteskuff for montering på gravemaskiner fra til tonn. Skuffen passer for sortering av materialer fra rivning eller graving generelt, og for blanding av torv etc. MB er en mere enn år gammel bedrift som har utstyr for knusing av produkter fra utgravinger, veiarbei steinbrud gruver og riving.

MB ble det første selskapet i verden som registrerte egen patent på kuseskuffe.

Maskin størrelse gravemaskin. Svenske Exero benytter Vei og Anlegg til å lansere ny sorterings- og sikteskuffer , der samme skuff kan benyttes på både hjullaster og gravemaskin. Skuffene kommer til å komplettere vår populære Sållar´n-skuff. Kunder har etterspurt et kombinasjonsfeste for både hjullaster og gravemaskin.

MB er markedsleder med over markedsandel, hvilket viser tilliten til produktene. Som leverandør av Remu i Norge selger vi sorteringsskuff til mange bruksområder. Sikteskuffe – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Vi hjelper deg å velge rett skuff. Reservedeler, service og vedlikehold. Allu sikte- og knuseskuffer. IRM er stolte av å kunne levere knuse- og sikteskuffer av ypperste kvalitet.

Allus grunnstabiliteringsystem er også et vel kjent produkt. REMU sikteskuffe med metallstjerner for enkel og effektiv sikting av jord og andre typer masser med et høyt innhold av stein og andre vanskelige fraksjoner. Denne produktsiden er under . Telehandler Attachment Tools. English, Svenska, Norsk.

Materialet blir sortert ved hjelp av vibrerende-vekslende bevegelser av spiler, montert i lengde retning inne i skuffen. Enkelt å bytte til forskjellige sikte størrelser. Rotastar sikteskuffe for maskiner mellom 2-tonn. Kun brukt ett par timer – fr. Produksjon av matjord er kanskje det vanligste bruksområdet for sorteringsskuffer.

Grøntarealer, hager, idrettsbaner og gårdsplasser behøver egen jordtype. Materialet kan siktes til ren høykvalitets matjord uten skarpe stein- og trebiter osv.

Med sorteringsskuffen produseres jord passende til forskjellige bruksarealer med å .