Sildelaget innmeldingsjournal

Gir støtte til Redd Barna og Leger Uten Grenser. Søk opp fangstleverandør ved å skrive registermerke, navn eller leverandørnummer. Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS. Kystvakta fortel tidleg fredag kveld at det så langt er éin båt som har pumpa fisk på havet fordi det var fullt om bord. Etter det KV Ålesund kjenner til er det så langt eitt fartøy som har hatt denne problemstillinga, seier Pål Bratbak, vaktsjef hos Kystvakten, . Detaljinformasjon om fangstet kvantum og rutenummer.

Fangstopplysninger om innmelding på fartøynivå og sortiment. Innmeldingsjournal med detaljert informasjon. Vi gjr oppmerksom p at innmeldingsjournal finnes tilgjengelig pber makrellbtar samarbeide om store fangstar -heroynytt. Fisket for ringnot og den havgående kystflåte har foregått over et ganske stort område, fra nord om grader nor vest mot . Nam nam:-) 3:PM – replies retweets likes.

Title: Norges Sildesalgslag – Ledelse og ansatte. Slik ser Norges Sildesalgslags innmeldingsjournal ut for de fire siste døgnene. Fangsten har foregått i områdene rundt Karmøy og Bokn.

Utenlandske båter har for første gang i høst ikke bidratt i Sildelagets innmeldingsjournal , opplyser salgsleder i Norges Sildesalgslag, Kenneth Garvik,. Flere ringnotbåter er på vei nordover og Sildelaget forventer relativ stor aktivitet fra den gruppen i starten av uken, fra trål så minker det med kvoten og på . Dårlig hygiene på fiskemottak. Jeg har merket meg i Fiskeridirektoratets postjournal, at de mottar Sildelagets innmeldingsjournal for hver enkelt dag. Det fremgår ikke i hvilket format.

Jeg håper da inderlig at Sildelaget , og alle andre salgslag, overfører all informasjon digitalt… uten at noen byråkrater trenger å løfte en fi nger. Vi hører gjerne på dine innspill og tilbakemeldinger. En væsentlig nedgang i forhold til sidste års kvote på 20.

Udviklingen i tobis fiskeriet kan følges på ” innmeldingsjournal ” som er vedhæftede her. Det driver også markedsføring både i hjemmemarkedet og på eksportmarkedene. Driften av Sildelaget dekkes av en avgift som fiskerne betaler av all omsetning.

De viktigste fiskeslagene som omsettes gjennom Sildelaget er sild og makrell, som i all hovedsak går direkte til konsum. Lodde fra Barentshavet er dessuten de.