Sintef fiskeri og havbruk

SINTEF Ocean ble etablert 1. Målet var å bli en enda bedre partner for både. BioNord – Produksjon av biogass i Nord-Norge. Les mer om endringene her . Havbruk til havs eller i store industrialiserte anlegg åpner nye muligheter for tradisjonell maritim virksomhet.

Det var i dag tidlig på NMEs årlige Erfaringskonferanse at. Abonner på vårt nyhetsbrev. Dette er et kompleks fagområde med mange disipliner. Sammen med SINTF Fiskeri og havbruk sin kommunikasjonsrådgiver spisset vi budskapet så mye som mulig, som resulterte i et manus som TYD anbefalte . Kartlegging av ulike teknologiske løsninger for å møte de miljømessige utfordringene i havbruksnæringen.

Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide. Startsiden for jobb og karriere i Norge.

Hvert enkeltområde har tilgang på spesiallaboratorier og erfarne medarbeidere. Ved å fremby disse ressursene til kunder enkeltvis eller i tverrfaglig kombinasjon framstå som attraktive . Vi står foran et hav av muligheter. Vår kunnskap og vår erfaring skal bidra til å realisere dem”. Prosjekt i Forskningsrådet. Ikyst, forskningsportal for kystplanlegging.

Forksningsprosjektene SAMD og MAREMA. David Kristiansen starter 1. Han har tidligere jobbet med marin IKT hos fiskeriavdelingen på instituttet i fire år, men går nå over til havbruksavdelingen hvor andre spennende oppgaver venter. View main profile for full presentation.

Selskapet er et almennyttig forskningsinstitutt som skal drive forskning og utviklingsarbeid på sentrale fagfelt innenfor utnyttelse av fornybare marineressurser, med det formål å styrke næringens konkurranseevne, stimulere til utvikling av industriell virksomhet og næringsvirksomhet for øvrig, . Sintef fiskeri og havbruk. GRAFISK DESIGN Grafisk profil RollUps. ILLUSTRASJON Bakgrunnsillustrasjoner for bruk i digitale og trykte presentasjoner.

Vi viser til henvendelsen fra dere 7. Brevet som pdf-fil (Mb).

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) behandlet . Teknologi for et bedre samfunn. Hva er et klimaregnskap? Klimapåvirkning fra norsk sjømat. For lite norskprodusert i butikkene.

Matkultursenter vant Embla-pris. Ledende på robotisering. Structure of rest raw material platform. Marine rest raw materials. Consumables, pharmaceuticals. To produce oil and protein hydrolysate of premium quality .