Skjermplantefamilien

Artene i skjermplantefamilien er ett-, to- eller flerårige. Men ved jevnlig nedskjæring av blomsterstilk når denne kommer opp, vokser flere av de ett- og toårige, som de skulle ha vært flerårige urter. Skjermplantefamilien , eller Umbelliferae, tofrøbladet plantefamilie.

Meget karakteristiske er de store oppblåste bladslirene. Frikronet 5-tallsblomst med to grifler, og spaltefrukt som .

Identifying wild flowers is easy with our tool! Hundreds of species presented in eight languages, with accurate text and image content. I Norge inneholder familien rundt arter.

Bladene er ofte flikete og oppdelte og har bladslirer som omslutter stengelen. Stenglene er hule og planten har ofte sterk lukt på grunn av aromatiske stoffer. Blomane er små og sit i skjermer. Mange småskjermer kan sitte saman i ein storskjerm.

Under desse skjermane kan det vere storsvøp og småsvøp.

Storsvøp er blad (på ein måte begerblad) som sit under storskjermen og småsvøp sit under dei små skjermane. Planteriket Plantae Haeckel. Stengelen er ofte hul med tydelege markerne leddknuter. Når en skal lære seg å finne navnet på en ukjent plante, er det en stor fordel å kjenne til de største og vanligste plantefamiliene.

Ofte er det nok med et raskt blikk på planten for å se hvilken familie den hører til. Content Management System. Hvis man skal anvende viltvoksende arter innen skjermplantefamilien til mat eller medisin, er det viktig at man er helt sikker på artsbestemmelsen. Innen denne plantefamilien finnes det nemlig noen arter som er giftige. Hundekjeks er for eksempel temmelig lik de to svært giftige artene giftkjeks (Conium maculatum) og.

Selsnepe (Cicuta virosa). En vakker skjermplante synes jeg, men akk så giftig! UKENS VILLBLOMST Norsk navn: strandkjeks. Den vokser ofte sammen med Melkerot (Peucedanum palustre).

Latinsk navn: Ligusticum scothicum. Familie: skjermplantefamilien – Apiaceae. I strandsonen langs hele kysten finner vi strandkjeks Ligusticum scothicum.

Typisk for arten er de tykke, blanke og to ganger trekoblede, breiflikede bladene.

Bjørnerot – Meum athamanticum Stjerneskjerm – Astrantia major. Blomsterskjermene har smale . Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsor se nedenfor: Oppslagsor Ordbokartikkel. I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet . Et av de mest iøynefallende karaktertrekk ved skjermplantene er blomsterstanden, som vanligvis er en dobbeltskjerm. I skjermen sitter hundrevis av små blomster. Småskjermene er samlet i en storskjerm.

Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Der er hovedsakelig ett- til flerårige urter, ofte høyvokste. Det har ofte kraftig rot.