Skog no

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Vi arbeider for deg og skogen din. Gausdal Bruvoll og Gran Tre slått seg sammen. Nå blir det enklere og mer lønnsomt å være skogeier!

Sluttleveranse for Kongsberg og Drammen er oppdatert i dag.

Taksten i Romerike er nå lagt ut på DinSkog. Nes kommune i Akershus – ny pålogging! Det skjer etter at Aker og Kjell Inge Røkke meldte seg.

We will participate in an European demonstration project for a sustainable pulp and paper industry called EffiSludge for LIFE. ALLSKOGs administrerende direktør har vært gjennom ilddåpen. Nå ser han fram til å vise vei for ALLSKOG inn i en spennende framtid full av teknologi. Skogsdrift og salg av tømmer.

Skog og teknologi er framtida.

Vi bistår med alle deler av skogsdriften din. Er du skogeier, men usikker på forvaltning og drift? Vi kan hjelpe deg med alt fra enkle rå gjennomføring av en eller flere aktiviteter, eller full skogsbestyrelse. Vi hjelper deg med skogen din . Den nye standarden trer i kraft 1. Me hjelper deg med SKOGEN. Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging, hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark.

Vi tilbyr også rådgiving i skogøkonomi for våre eigarar. Vi har skogbruksleiarar, skogbruksplanleggarar og entreprenørar som bur i, og kjenner sitt distrikt. En skogbruksleder er ansatt i en skogeierforening eller hos en privat aktør som kjøper og videreselger tømmer. Skogbrukslederen er kontaktpersonen til skogeieren og har mange ansvarsområder avhengig av hva skogeieren trenger. De mest sentrale oppgavene er: Planlegge hogst og foryngelse av ny . Tar myrskogen i nærmere øyesyn.

Forfatter: Lars Sandved Dalen Publisert i: Skog. Er du ny skogeier, eller bare trenger litt oppdatering på hva som forventes av en skogeier. Finn fram i Noregs vegetasjon.

Les og lær av oss i ALLSKOG.

Mange muligheter innenfor skog i omstillingen til bioøkonomi. Johan Husta direktør ved NTNU Energi, skrev for nylig et blogginnlegg på forskning. I tillegg ønsker vi å gi best mulig råd og veiledning. Værvarsel for Metjønn, søndag dagtid: Lett snø, -8°. Været for de neste dager i Veggli: weather-norway.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn.