Skog til salgs

Bufret Lignende Her finner du en oversikt over eiendommer som kommer for salg. Eiendommer legges til og fjernes så fort de er klare for salg. Trysil og Åmot er til salgs.

Her har du god plass til å jakte og felle elg, reinsdyr og mye småvilt. I normal hogstmoden skog kan det stå fra til kubikkmeter nyttbart virke per mål (eller dekar).

Dersom hele arealet består av hogstmoden skog med kubikkmeter per dekar og en nettoverdi på f. Svar: Prøv Bondebladet eller Nationen, begge har annonser for salg av landbrukseiendommer over hele landet. En del eiendomsmeglere omsetter også landbrukseiendommer. Ellers kan det være verdt å ta kontakt med kommunale landbrukskontor i ditt distrikt.

Besvart av: Jon Pettersen, Fagsjef . Vårens salgsrunde startet 5. Regjeringen kutter prisreguleringen på salg av skogeiendom. Næringens storaktører jubler, mens bøndene knurrer.

Et av landets største skogeiendommer er i ferd med å skifter hender. Seks mil nord for Rena kan man sikre seg 6kvadratmeter husrom, kvadratkilometer med skog og 46dekar dyrket mark. Beitearealene er på 124 . Totalt skal det selges 500. Er du interessert i drive gardsbruk eller har du starta men trenger råd og tips? Her kan du finne kontaktinformasjon til mentorer som kan gi svar.

Alle rettigheter er reservert. Nord-Trøndelag,Steinkjer. Driftsform(er): Restaurant, skog og hestehol. De første eiendommene er nå klare for salg og ligger ute på nettet. Det melder Landkreditt bank.

EIENDOMMER BLIR ANNONSERT. I første omgang er det . I vår bød firmaet riktignok ut en skogeiendom i Drangedal i Telemark til salgs for millioner kroner. Eiendommen er fortsatt til salgs.

Den eiendommen er på 66.

Ola Mæle har lagt ut to store eiendommer i Bangdalen og Flatanger for salg. Skogeiendommer til salgs. Lokale skogeiere har her en mulighet til å utvide eiendommene sine. I tillegg får man kvadratkilometer med skog og 4dekar dyrket mark på kjøpet.

Statskog legger ut nye eiendommer for salg.