Skogplan

DinSkog – skogplan på nett. Registrer deg som bruker ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor. Skogplan på web og GIS-tjenester. Dette er en løsning hvor skogeier og skogeiersamvirke får innsyn i en felles database og skaper derfor nye muligheter for effektiv kommunikasjon i virkeskjeden.

Majoriteten av Norske Skogs usikrede kreditorer vil si nei til styrets forslag til restrukturering av industriselskapet, sier en kilde til Finansavisen.

I tillegg til å gi skogeieren nøkkeltall og oppdaterte kart for eiendommen, gir løsningen flere nye muligheter for planlegging av skogbruksaktiviteter, jakt . Sterk aksjonærstøtte til Norske Skog-plan. Norske Skogindustrier skriver i en melding torsdag at alle de største aksjonærene i selskapet har indikert sterk støtte til den forelagte rekapitaliseringsplanen. Kilde til Finansavisen: Norske Skog-plan blir avvist. Kreditor misfornøyd med Norske Skog-plan.

Om planen ikke går gjennom, mister disse kreditorene alle verdier. Krise: Investor Christen Sveeas (t. v.) har tatt over . Underholdningsprofiler, innholdskonsepter, video- og tv-produksjon.

Innenfor avgrensningen av hvert enkelt skogbestand er det plassert et punkt ( grantre). Ved å peke på dette punktet blir bestandsopplysningene tilgjengelige. Kartet i GPS- skogplan er transparent, og geografiske elementer som for eksempel vann, veier og høydekurver visualiseres fra et standard GPS bakgrunnskart.

For to år siden vedtok Stortinget å satse på skogplanting som en del av klimaløsningen. Nå råtner planen på rot, mener skognæringen. En av de viktigste opp- gavene hos ALLSEOG. Plan er å drive skogplan – legging over større om- råder.

Skogbruksplan- legging er et sammen- arheid mellom sleogei- ere i et område, skogei- erlagene, kommunen og fylke. ALLSLOG Plan kan bistår ved faglig veile- cling i forarbeidet og vil gjerne være . Hedmark og Oppland presenterer et sprekt og meget ambisiøst forslag til satsing på skogbruk og tresektoren de neste fire årene. Aksjonærstøtte til Norske Skog-plan. Av de største aksjonærene, som kontrollerer omtrent prosent av aksjekapitalen i selskapet, har . Kurs i bruk av skogplan. I forbindelse med nye skogbruksplaner vil det bli avholdt grendevise kurs for alle som ønsker det.

Ta gjerne med ektefeller og neste generasjon hvis det er . Den lenge bebudede barskogplanen er nå ute på inter- departemental høring. Meldingen vil legges fram før påske, opplyser miljøvernminister Thorbujørn Berntsen til NM Bulletin.

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA opplyste i en børsmelding . Han sier at planen vil omfatte 1kvadratkilometer, den skal gjennomføres på fire år og vil koste 150 . Beskrivning av fastigheten.