Slice lakselus

Etter opptak i fisken vil emamektin benzoat bli transportert til hud og muskel hos behandlet fisk. Når lus beiter på fisken (også slim) vil den få i seg stoffet. Lus er veldig følsom for emame- ktin benzoat, og selv svært lave konsentrasjoner vil ta livet av den. Det aktive stoffet skilles ut med galle, men blir.

Maks effekt ser en først . Brukes ved lavt antall kjønnsmodne lus. Slice har effekt allerede fra dag 1. Dette kan for eksempel være noen tid etter en behandling med et annet medikament. Virkningsmekanisme: Den eksakte virkningsmekanismen som gjør at emamectinbenzoat dreper lakselus og skottelus er ikke helt klarlagt.

Avermektinene binder seg med høy affinitet til glutamatregulerte ionekanaler hos invertebrater. Det fører til innstrømming av klorid til cellene med påfølgende hyperpolarisering av . Ved VESOs avdeling på Vikan har de gjort en sammenlignende studie av SLICE mot Skrettings Ektobann. Begge er lakselusmidler som gis via fôret.

Etter dager var det ingen lus på noen av . Men man skal være klar over at man må ha en viss effekt på all fisk med Slice. Dette førte til at man fikk lakseindivider som omtrent neddynget med lus , forteller Myklebust. Hun frykter derfor at skottelusa kan bli en . Informasjon for helsepersonell.

Gir paralyse hos lakselus og skottelus. Medikamentell behandling mot lakselus med ulik følsomhetsstatus. Generelle prinsipper knyttet til kontroll og koordinert reduksjon av lakselus i havbruksnæringen. Legemidler som lusebad: – Salmosan (azametifos): stoffet er gifig for organismer, men har liten negativ effekt om . Foreløpig tilbakeholdelsesfrist er 1dager.

Resistensutvikling mot lakselusmidler. Blå piler angir bruk av Slice. Remi Mathisen, Nordlaks Oppdrett AS. Grafikk: Kurt Tande, Calanus AS. Erfaringene fra produksjonen på tre lokaliteter i Øksfjord i de siste to årene bekrefter at SalGard er et nytt effektivt redskap i verktøykassen i forebyggingen av lakselus.

Den spiser av fiskens slim og hudlag. Det benyttes ulike protokoller for de ulike virkestoffene. AS utfører Bioassay på lakselus for disse virkestoffene. Norges veterinærhøgskole.

Diflubenzuron ( Lepsidon,. Releeze), teflubenzuron. Lakselus : Behandling og resistens. Deltametrin (AlphaMax ). Kari Olli Helgesen DVM, PhD. Postdoktor NMBU Veterinærhøgskolen.

Hvorfor har vi resistente lakselus ? Dødelighet høy konsentrasjon . Ser vi på medikamentelle badebehandlinger derimot, er reduksjonen stor i Hordaland. Se blå linje i vedl diagram. Den bratte reduksjonen har selvfølgelig en sammenheng.

Pesticider tilsvaren- de det som i dag brukes mot lakselus , har . Tidligere i høst ble det meldt om at lakselus i et anlegg ved Austevoll i Hordaland hadde utviklet resistens – motstandsdyktighet – mot det kjemiske behandlingsmiddelet Slice.