Sløying av fisk

Hvordan man sløyer en fisk. I denne videoen viser vi deg hvordan du sløyer fisk. Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i et jevnt kutt bak mot gattet.

Sei, hyse, lange og brosme skal skjæres på venstre side av gattfinnen og helt bak til bukhula. Sløying av rognfisk og stor fisk. Ved sløying av stor torsk og rognfisk kan det være en fordel at sløyesnittet ikke åpner hele buken.

Viktig om avliving og sløying av fisk. Avlivingen gjøres før kroken tas ut, for å unngå at man påfører fisken unødig smerte. Dette er en viktig del av det å være fisker. Etter avlivingen må du sløye fisken så raskt som mulig.

Fisk som er riktig bløgget, kjølt og lagret kan holde seg minst et døgn før den sløyes og fortsatt beholde god kvalitet, viser forskning fra Nofima. Fisk sløyes ofte om bord i fiskefartøyene for at den . Har hørt litt forskjellig når det kommer til sløying av fisk. Hvor lang tid fra du får fisken til den bør være sløyet.

Jeg skjønner at dette er tempratur avhengig men finnes det noen der ute som har en pekepinn på dette. Og hvor lenge etter at fisken er sløyet er den spislig om du frakter den med deg i sekken foreks . Video: Ulike fiskeslag sløyes på ulike måter. Lars Monsen viser noen eksempler. Da vi er ute på fiske så sløyer vi fisken litt etter kvert, i pauser da det ikke biter.

Det gjør att da fisketuren er over, avsluttes er der veldigt lite fisk som er igjenn som skal sløyes. Blir rett kjedelig å spare heile drittjobben til sist. Filletering og øvrig behandling blir som regel gjordt hjemme, . Sløysnittet legges fra gattet ( tarmåpningen) til forkant av bukfinnene. Det er enklest å starte ved bukfinnene og føre kniven bakover. Deretter fjernes fiskens innvoller og blodranden.

Det kan være en fordel å la fiskehodet sitte på frem til tillaging, filetering og . De får gode fiskeråd av lærer Eirik Ahdell. Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen ombord på fiskefartøy. En fabrikksjef leder produksjonen av fangsten ombord på fiskefartøy.

Fabrikksjefen har ansvar for ledelse, arbeidsmiljø og sikkerhet i fabrikken ombord. På moderne fabrikkfartøy er mye av jobben knyttet til kvalitetssikring av fisk og av .

Du kan filetere fisk på flere måter, og her er en måte å filetere laks på. Du kan også filetere ørret og ishavsrøye på samme måte siden de har samme beinstruktur. Begynn sløyingen ved å skjære over strupen.

Før kniven langs bukveggen inni fisken. Skjær over svelget og ned til magesekken. Vask fisken ren – og den er klar til å tilberedes og spises! Lær hvordan du fileterer laks og annen fisk ved hjelp av våre trinn for trinn-bilder med forklarende tekst.

En fiskefilet er ett renskjært stykke fra fisk , uten bein og skinn. Når vi skal filetere fisk. Add a comment or suggest . Et fiskebåtrederi fra Lofoten og en fiskekjøper i Finnmark var uenige om hvem som skulle betale for sløying av fisken.