Smolt laks

Dette skjer i det vanntemperaturen stiger . Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Oppdrettsprosessen består av flere ulike faser og tar til sammen to til tre år fra klekking av øyerogn til ferdig spiseklar laks. Prosessen starter ved utvelgelse av den beste stamfisken etter kriterier som vekst og farge.

Rogn strykes fra hunnlaksen og befruktes med melke fra hannlaksen.

Deretter legges rognen på rister i karfor . Det tar to til tre år fra klekking av øyerogn til ferdig, spiseklar laks. Rognen utvikles i inkubasjonstanker i ferskvann. Men før den kan komme så langt, må det noen tilpasninger til.

De endrer kroppsfasong og farge. Lakseyngelen blir smolt. Fra å være små, brune fiskeyngel som er fiendtlig innstilt til hverandre, blir de lys, blank og sosial smolt , . Stamfisk er kjønnsmoden laks som blir benyttet i avlsarbeid.

Stamfisken strykes (uttak av rogn og melke), rogn og melke blandes og befruktning finner sted. Befruktet rogn oppbevares på klekkeri med en temperatur på rundt 8 . Våre dyktige medarbeidere produserer settefisk av laks og ørret i noen av verdens mest moderne settefiskanlegg. Frisk og livskraftig settefisk er grunnlaget for et vellykket produksjonsresultat i Nordlaks og våre andre kunders matfiskanlegg. Nordlaks er i dag selvforsynt med smolt , noe som bidrar til at vi har full kontroll på . I løpet av to til fem år utvikles til prosent av dem til smolt , og de er dermed klare til å vandre ut i havet.

Vel framme i havet, kan den naturlige dødeligheten være stor, og den . Ungfisk vokser fra en om lag ett gram stor fiskelarve ved klekking til en om lag 100g smolt i løpet av et halvt år. Til sammenligning vil en laks i naturen bruke 2-år i elven før den smoltifiserer. Ettersom det har blitt kjent at det er økt rømmingsfare med liten smolt , har tendensen de siste årene vært å sette ut større smolt i sjøen, gjerne på minimum 1gram. Det fremgår av akvakulturdriftsforskriften § at settefisk av laks , ørret og regnbueørret ikke skal ha en individvekt som overstiger 2gram.

Den har gjennomgått mange forandringer siden klekkingen, for at den skal kunne leve i saltvann. Den er da normalt mørk brunaktig i fargen med striper langs sidene og enkelte prikker. Under smoltifiseringen blir fisken sølvaktig . Det skriver Europharma i en pressemelding.

Lysstyring som metode var i sin tid en revolusjon innen smoltproduksjon da den ble tatt i bruk tidlig på 90-tallet.

Produksjonstida gikk ned og dødeligheten etter utsett ble kraftig redusert i forhold til tidligere, da man kun satset på naturlig lys og gradvis . Han leder Sjøtroll Havbruk og tvillingsøster Lerøy Vest, som produserte 68. I tillegg kommer millioner smolt. Postsmolt Nå skal smoltproduksjonen trappes opp – ved å produsere større fisk og holde denne lengre på land. Dermed kan Lerøy redusere perioden med eksponering . Ofte er overlevelsenav anleggsprodusert smolt bare halvparten av overlevelsenav vill smolt.

For at laksen skal overleve overføring fra ferskvann til sjøvann, er det viktig at den er godt smoltifisert. Det er utført mange undersøkelserknyttet til . Inntil prosjektet startet var den eneste kunnskapen om opprinnelsen til laksen som ble tatt i færøyfisket basert på observasjoner av laks merket som smolt i endel land. Smoltifiseringsprosessen innebærer både fysiologiske og morfologiske . HSS er en forkortelse for Hemorragisk Smolt Syndrom. Resultatene er imidlertid sterkt avhengig av . HSS forekommer hos laks i ferskvann men også i ferskvannskar tilblandet sjøvann. Det rapporteres om sporadiske tilfeller av sykdommen og da ofte i og rundt smoltifiseringsprosessen.

Når det gjelder å spise sunt, kan nesten ingenting sammenligne seg med laks. Fisken er full av vitaminer, mineraler, omega-og proteiner. Videre har laks et svært lavt innhold av kalorier.

En porsjon oppdrettslaks dekker behovet av den essensielle omega-fettsyren for fem dager. Er laksen klar for å settes i havet ? Hvordan finner vi dette ut?