Sogn og fjordane sau og geit

Skrevet av Jonny Lofnes. Ragnvald Søgnesand pr e-post: . VELKOMMEN TIL FAGSAMLING SAU THON HOTELL JØLSTER 12. Fjøsmøte i Stardalen, torsdag nov 10.

Har de små eller store hendingar, skriv litt her,.

Sogn og Fjordane sau og geit. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Learn about working at SOGN OG FJORDANE SAU OG GEIT. Join LinkedIn today for free. See who you know at SOGN OG FJORDANE SAU OG GEIT , leverage your professional network, and get hired.

Selskapsform, Forening, lag, innretning. Tema var økonomi i sauehaldet, helse og drift gjennom året, erfaringar frå lammehotell og erfaringar med bruk av elektroniske bjøller.

Program for fagsamlinga. Påmeldingsfrist er torsdag 5. Sidan er det halde mellom sju og ni saueutstillingar i året kringom i fylket. Sauebøndene har skipa beitelag for betre utnytting av . Bekjempelse av sitkagran i Selje kommune, Stadtlandet.

Dokkadeltaet naturreservat. Kjell Erik Bentsen (år) fra Rennebu er valgt til ny styreleder i Norsk Sau og Geit. Logg på dataen frå Lars Nesse sine e-bjøller. DATAMASKIN: I teorien kan bonden sitte kvar som helst og ha kontroll med kvar i fjellet dyra held seg.

Signala blir sende frå bjøllene til gitte tidspunkt. Lokallagene i Sau og Geit bidrar i tillegg til gjennomføring av arrangement og gir innspill til videre satsingsområder. Les med om prosjektet her. Søknad om registrert livdyrsamarbeid for sauer og geiter. Krav er lista opp i § i forslag til ny forskrift.

Arrangørar: ➢ Nortura SA. Vi inviterer med dette til vår årlege Fagsamling for saueprodusentar .

Fleire gongar i løpet av beitesesongen, får ein informasjon om småfe som er skada eller drepne av laushundar. Vi vil minne om at det er generell bandtvang i perioden frå 1. I tillegg er det mange kommunar som . Dyret er frå eit område i fylket der denne sjukdommen er påvist både hos storfe, geit og sau , skriv Veterinærinstituttet. Sjukdommen blei påvist gjennom ein avføringsprøve frå geita. Den sjukdomsramma geita er del av ein besetning på rundt 1ammegeiter.

Men det blir ikkje levert mjølk eller mjølkeprodukt . Det reagerer jeg forholdsvis kraftig på, sier styreleder i Norsk Sau og Geit , Ove . KVAR SIN ENDE: Medan Sogndal, Aurland og Lærdal alle er blant kommunane med minst tap av lam på beitet – alle under fire prosent – ligg Årdal i andre enden av skalaen med rundt ti prosent. Erling Offerdal, leiar i Årdal sau og geit , mista sjølv åtti lam i haust. Geitegarden – Nasjonalt Geitsenter på Kjøsnes i Jølster. Sett inn innstillingen under denne linja ↓.