Sprøyting med roundup

Best virkning oppnås når plantene er i god vekst – ved god temperatur og bra jordfuktighet. Den beste tiden for å bekjempe ugress er vår og forsommer, når bladene er grønne og i god vekst. Ved store kvekemengder førre hausten og utan nedkjemping, kan det vere aktuelt å vårsprøyte for å unngå uakseptabel kvekemengde i kornet til sommaren.

Det jeg plantet i fjor kan jeg sprøyte mot løvtrær i år da? Det sto på roundup pakkingen at det var anbefakt å sprøyte etter 1. Problemer med tunrapp innlegg 2.

Flere resultater fra gardsdrift. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne . Fortsatt kan du fritt kjøpe og sprøyte ugresset i din egen hage. De har vurdert studier av virkningen på mennesker, og har kommet frem til økt risiko for folk som jobber med sprøyting.

Studier har funnet glyfosat i blodet og urinen til landbruksarbeidere. Det er åpenbart nødvendig for direktoratet å presisere på nytt at denne sprøytegiften ikke skal brukes, sier . Er det behandlede området. Det er ikke lov til å selge bær som er sprøytet med glyfosat.

I tillegg er det slik at plantene sprøytes i vekstsesongen og tar opp sprøytemiddel i det ferdige produktet, for eksempel i soyabønner.

Sprøytemiddelet sniker seg inn i næringskjedene uten lukt og smak, både i fôr og mat. Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til total- bekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraft- linjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn). Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker.

Tas raskt opp gjennom bladverket . Nyleg vitskapleg rapport frå Tyskland viser skremmande forekomst av Glyfosat i urin frå . Eco for å få god effekt. Bladfaks bla ca en måned etter såing. BERGEN: Norges miljøvernforbund ber kommunene forby sprøyting av skog. For flere år siden beskyldte argentinske forskere og borgere glyfosat for å forårsake helseproblemer og skade på miljøet.

Dette kan være tilfelle på arealer med god bonitet. Skogsprøyting foregår oftest med ryggbåret luftsprøyte eller med helikopter. Begge deler gir god spredningspresisjon.

Når det sprøytes skjer det som . Roundup – sprøyting til såing.