Stamcelletransplantasjon

Stamcelletransplantasjon. Behandlingsformer for kreft i blodet og benmargen. Transplantere stamceller fra giver til pasient.

Ved allogen transplantasjon gis celler fra en frisk giver (donor) til en pasient (resipient ). Ved autolog transplantasjon kommer cellene fra pasienten selv.

Samtidig kan stamceller fornye seg selv gjennom . Allogen stamcelletransplantasjon er en behandlingsform ved sykdommer i blod og benmarg. Allogen betyr at en overfører stamceller fra et annet individ. Før en transplantasjon gis en forbehandling. Benmargsutryddende (myeloablativ) forbehandling har til hensikt å utrydde pasientens egen benmarg, for å drepe kreftceller . Selv om prosedyren med å gjenskape kroppens arsenal av friske bloddannende celler vanligvis kalles en stamcelletransplantasjon , så er prosedyren også kjent som beinmargstransplantasjon, stamcelletransplantasjon av perifert blod eller navleblodstransplantasjon – avhengig av hvilken kilde av stamceller som brukes.

For første gang får MS-pasienter stamcelletransplantasjon i Norge. Tabell 1: Indikasjoner for stamcelletransplantasjon.

Vi mennesker blir stadig eldre, og visse former for leukemi rammer vanligvis etter års alder. Pasientgruppen som i løpet av livet kan få behov for en stamcelletransplantasjon er derfor i . I over år har det eksistert en effektiv behandling som ms-pasientene ikke får pga. Dette er benmargsutryddende (myeloablativ) forbehandling. Denne behandlingen kan helbrede ellers uhelbredelige blodsykdommer. I tillegg oppnås ofte en . En spørreundersøkelse til pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon for MS i utlandet viser at pasientene opplever stor nytte av behandlingen.

Imidlertid har bare litt over halvparten av de som meldte sin interesse for studien, besvart spørreskjema. Vurdering av klinisk effekt av blodstamceller versus stamceller fra benmarg. Hvilken rolle spiller mesenchymale stamceller i allogen stamcelletransplantasjon ? Stud med Yassin Almassy. Profesjonsstudiet i medisin.

Seksjon for stamcelletransplantasjon. Avdeling for blodsykdommer. Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet. Effekten av stamcelletransplantasjon ved MS er dårlig dokumentert.

Beslutningsforum ønsker ikke å innføre stamcelletransplantasjon ved MS som standard behandling, men heller bidra med mer forskning på effektene.

Den høgste draumen til MS-sjuke Margrete Otterlei Lunde (39) er å bli så frisk at ho kan jobbe. No har barna starta innsamlingsaksjon slik at ho kan ta stamcelletransplantasjon. SOM ER HENVIST FRA NASJONAL KOMPETANSETJENESTE. FOR MS TIL MEDISINSK AVDELING, HAUKELAND. UNIVERSITETSSJUKEHUS MED TANKE PÅ AUTOLOG.

HEMATOPOIETISK STAMCELLETRANSPLANTASJON ( HSCT). Haukeland universitetssjukehus. Medisinsk avdeling, hematologisk seksjon,. Prognose ved stamcelletransplantasjon. Kan stamcelletransplantasjon være noe for meg?

Etter å ha lest mange historier vedrørende stamcellebehandling, er jeg blitt nysgjerrig på dette, og etter å ha hatt et attakk ble det . Hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) er transplantasjonen av multipotente hematopoetiske stamceller, vanlegvis henta frå beinmergen, perifert blod eller navlestrengen. Den kan vere autolog (pasienten sine eigne stamceller) eller allogen (stamceller frå ein donor). Inngrepet høyrer til under felta i hematologi, .