Starane 180

Virksomt stoff, Fluroksypyr-meptyl: 259. Merkna Trukket av importør. Tilgjengelig fra hovedimportør. UGRASVIRKNING OG TANKBLANDING. CCC-preparater, samt med mikronæringsstoffer.

Frøugras i korn og grasgjenlegg: Sprøyt på oppspirt ugras når kornplantene har 3–varige blad. Formulering: Emulsjonskonsentrat. STARANE 1brukes alene. Se på etiketten til preparatet. Désherbant de postlevée pour céréales et oignons.

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes. Pesticidbelastning: Indikator, B, B pr. Behandlingar som var med i forsøksserien.

Herbicide de postlevée contre les dicotylédons dans les céréales, spécialement contre le gaillet gratteron. Høymole i eng uten kløver bekjempes fortsatt mest effektivt og rimeligst med lavdosemiddelet Ally (se merknad 1). Unngå sprøyting under varme forhol best resultat og minst skade på . Environmental Laboratory, U. Army Engineer Waterways Experiment Station (USA). Aquatic Plant Control Research Program, U. Nachauflauf-Herbizid gegen breitblättrige Unkräuter in Getreide, speziell gegen Klebern. Parallellhandelstillstånd.

Namn vid försäljning i Sverige, PHT-nr, Innehavare av PHT. Starane 1kan användas i stråsäd med gräsinsådd. Som ventet ga sammenlikningsbehandlingen Starane.

Express (kun godkjent i gjenlegg til fôr) skade i engsvingel, pga. Express er tøff mot engsvingel, mens de andre artene ikke ble skadet. På dette feltet var det tre uker etter sprøyting meldestokk, tunbalder- brå, tranehals, åkersvineblom og jordrøyk som domi-. PSM-Zulassungsbericht (Registration Report).

Kontaktanschrift: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.

Dienststelle Braunschweig.