Stumpefeiden

Her gikk han grundigere til verks. Samfundets håndskrevne blad. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Stumpene” bestod av satiriske utskjellinger av den andre på rim. De kritiserte hverandre ved å skrive små, .

Knut Nærum kallar stumpefeiden for Rompefeiden i utdraget over. Kva tyder stumpefeiden ? En del diktere på denne tiden tok et oppgjør med den realistiske og naturalistiske skrivekunsten. Etter noen tiår med problemorientert diktning og samfunnskritikk ville forfatterne nå skrive om det ubevisste sjelelivet og det irrasjonelle i . Welhaven hadde med dette kastet hansken: og alt var klart . Doppler er en bok om en vellykket mann av sin tid.

Han er en helt vanlig mann med to barn, fint hus, god jobb og en Volvo.

Alt forandrer seg når han en dag faller av sykkelen. Han forlater familien sin, og alt som handler om valg av fliser til det nye badet og jobben sin. Wergelands kosmologiske dikt hadde kommet på trykk. Informasjon om denne utgaven. Stridsdiktet her som startet det hele, er på strofer og verselinjer, med enderim.

Jeg vil kort ta for meg hva dette stridsdiktet handler . Den mest kjente debatten i ettertiden, er stumpefeiden , en debatt som ble ført med stumper – små sarkastiske rim. Den legendariske hovedmotstanderen var Johann Sebastian Welhaven, en vakker og begavet student fra Bergen. Venner og familie slettet gjelden. Stumpefeiden hadde sitt utspring i Det Norske Studentersamfund. En rekke i eldre og nyere tid har tonesatt hans dikt.

Oxfor England: Oxford University Press. The Cambridge Companion to Shakespeare on Stage. De fleste sagaene foregår på Island i viktingtiden. Forfatterene av islendingsagene er anonyme.

Fortellingene bygger på muntlige beretninger og fortelleren veksler mellom referat og scene og er alltid objektiv og reflekterende.

Sagaene er skrevet med få . Denne striden fikk stor offentlig interesse. De hadde lenge vært i en stor strid som ble kaldt ” stumpefeiden ”. Etter denne episoden konsentrerte begge seg om litteratur istedenfor. Ant Or Lengde, Or Id. Ida er kjent som Johan Sebastian Welhavens store kjærlighet.

Amalie Sofie Bekkevold Full religionsfrihet.