Sulfitt

Noen av Orkla Foods Norges produkter kan inneholde sulfitt i mengder som gjør at det må merkes spesifikt. De brukes i noen drikker og i mat. Stubb Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe ved å utvide . Hvorfor blir sulfitt brukt i vinproduksjon?

Unge og søte viner er spesielt ømfintlig for dette problemet.

Sukkeret i disse vinene kan bli omdannet til syre av eddiksyre eller melkesyredannede bakterier, og det . Svovelsyrling danner to rekker av sulfitter : hydrogensulfitt, MeHSO(sure eller primære salter), og normale sulfitter , Me2SO(nøytrale eller sekundære salter). Derfor virker sulfittløsningene . Ifølge Food and Drug Administration, er omtrent én av 1personer følsom for sulfitt. De fleste reaksjoner er milde, men noen mennesker, spesielt de med astma, . Sulfitt oksideres lett til sulfat. På enkelte rødvinsflasker står det på etiketten at den inneholder sulfitter.

Hvitvin inneholder ofte en del sulfitt da det brukes som blekemiddel.

Alkohol inneholder gjerne ulike E-stoffer. Tilsetningsstoffene brukes for å gi . Allergi mot svovel og sulfitt produkter kan være en plage, ubehagelig eller dødelige. Det er viktig å erkjenne om en person har en allergi forbundet med svovel. Du bør være fullt klar over matvarer, drikkevarer og medisiner som har svovel i dem.

Vin og øl inneholder også sulfitt , som tilsettes vin for å hemme veksten av bakterier og sopp. Om lag fem prosent av astmatikere kan reagere på sulfitt. Som hovedregel er det mer sulfitt i hvitvin enn i rødvin, opplyser Matportalen. Svoveldioksid er en gass som fremstilles i hovedsak ved forbrenning av svovelholdige brennstoffer som olje og kull. Oppmerksomheten rundt tilsetning av svovel i vin har økt og med den kunnskapen.

Noen produsenter mini- merer bruken av svovel ved å tilsette svoveldioksid i rett mengde til rett tid. Et fåtall vinprodusenter tilsetter ikke. Mange astmatikere reagerer på svoveldioksid ( sulfitt ). Dette er et stoff som brukes i fremstilling av all fabrikkprodusert vin og som skal forhindre at vinen oksiderer og blir misfarget.

Dessuten brukes sulfitt ofte . Enkelte kan utvikle følsomhet for sulfites når som helst i livet. The Food and Drug Administration forbudt bruk av sulfites på frukt og grønnsaker, .

Ett lite glass vin er nok til å gi hodepine for de utsatte. Kjenner du lukten av en brent fyrstikk når du åpner flasken? Da kan det være sulfitt. Vinprodusentene tilsetter sulfitt for å hindre villgjæring etter at vinen er ferdig tappet på fat eller flaske.

Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer) Metode: Basert på Monier Williams Akkreditering: ja. Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde. Ifølge Norges astma- og allergiforbund får mer enn prosent av befolkningen allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet.

Hvor mange som opplever overfølsomhetsreaksjoner er ikke kjent. Egg, melk, gluten, sulfitter og aminer er blant de vanligste allergifremkallende stoffene (allergenene) vi . Vinen du kjøper på vinmonopolet eller blir servert på restaurant, opplyser berre om eitt stoff i innhaldslista, nemleg sulfitt. Dette stoffet er ukjent for mange, og Allergiforbundet ønsker alle ingrediensane i vinen opplyst på flaska.