Telespor no

ELEKTRONISK OVERVÅKING AV HUSDYR. Lurer du på å kjøpe e-bjelle og ladebrett? Du får snakke med trivelige medarbeidere som hjelper deg. Har du spørsmål om et produkt du . Få hjelp til utstyr som er i bruk.

Forskningsparken, Tromsø.

Salg, marked og support. Lammenoden kommuniserer med søyas radiobjelle, og avstand mellom noden og bjellen registreres. Noden har, i likhet med radiobjellen, en bevegelsesalarm og. Elektronisk sporing i utmark. Radio- og telekommunikasjonsutstyr.

Telespor AS fra , Troms. Det ble også testet ut enheter av typen Find My Sheep, som kommuniserer via satellitt, og er dermed ikke avhengig . Avizienis A, Laprie J-C, Randell B, Landwehr C. Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing.

Denne prisen inkluderer – måneders abonnement og et batteriskifte. Kvantumsrabatt gis i trinn på: 1 2 og over 1enheter pr. Og erfaringen med GPS- og mobilbaserte radiobjeller viser at færre sauer går tapt. Samme enhet for alle husdyr til en overkommelig pris!

Hver bruker har egenbrukerportal. Innstillingerbestemmesavbruker og oppdateres vedrapportering. Vi har testet mot og optimalisert i forhold til filer som gjøres tilgjengelig for brukere av telespor. Dette er primært en tjeneste for sporing av sauer, reinsdyr m. Per i dag så er det punkter fra filen som leses og vi har kun støtte for KML-filer.

Dersom noen skulle ha andre ønsker, så ta gjerne kontakt. Forebygge og dokumentere rovdyrskade. Effektiv sanking, tilsyn og flytting. Spore dyrenes bevegelse. Varsler unomale hendelser.