Tett skog

Huldrestry (Usnea longissima Ach) står på den norske rødlista som sterkt truet. En av årsakene til tilbakegangen kan være at skogen i noen områder er blitt for tett. Mer tømmer og større tilvekst gir store muligheter for skogsentreprenører som mestrer hogst i bratt terreng.

Ja, det er mye hogstmoden skog , men det vanskelige terrenget kan være en utfordring, sier avdelingsingeniør Erik Sørensen, som har taksert mye av skogområdene i Sogn og Fjordane. Sammen med kolleger ved . Når skog plantes og denne vokser til, vil smyla bli erstattet av blåbær igjen.

Hogst vil påvirke lokalklimaet ved at refleksjon av solenergi (albedo) er større fra en hogstflate enn fra tett skog. I forbindelse med globale klimaendringer ses skog og klima i sammenheng. Gjennom fotosyntesen tar trær opp COog bidrar på den . Tett skog gir tynne trær.

Med avstand mellom trærne, får trærne mer lys. Det gjør dem mindre krokete og kvaliteten på tømmeret gir bedre pris den dagen skogen skal hogges. Blir skogen for tett, vil trærne strekke seg mot lyset og vokse mest i høyden. Da blir tilveksten dårligere og trærne mer ustabile for .

I tillegg lurer jeg på hva som er årsaken til at plantelivet i Nord-Norge alltid har mye lys i vektsesongen. Jeg vet at en plante trenger tre ting til å drive fotosyntese: Vann, karbondioksid og lys (energi). Men jeg vet bare ikke om svaret er så . Utmarksutøveren sitter ved bålet og venter på at kaffen snart skal bli ferdig.

Det går mot natt, og mørket senker seg over landskapet. Trærne blir svarte og skogens sus blander seg med bekkens brus som er et stykke unna. Det kjennes litt skummelt å . Vil gjøre det lettere å felle ulv. Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet . Lysbrun hvelvet hatt som er lysegul som tørr.

Stiv stilk som er lys øverst og gyllenbrun nedover. Kraftige myceltråder ved basis. Høyde 10cm og diameter 3cm. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

Vokste flere sammen, men ikke i klynge. Det Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) kaller eventyrskog er de mest opplevelsesrike skogområdene i Marka. Eventyrskogene har alt turgåeren kan ønske seg.

I eventyrskogen finner du stillheten, de dype, trolske skogsrommene, skog med et naturlig preg og variasjon, . Ingen norske topplasseringer under dagens Park World Tour. Brochmann var på vei mot en pallplass under dagens Park World Tour – løp, men endte til slutt på 9. I dag var det klart for mellomdistanse – med World Ranking Event status – i Park World Tour i Beijing. De hadde ridd noen timer da de så høyden i det fjerne, den var omkranset av tett skog og den nakne toppen var temmelig tydelig. Det så ut som om lynnedslag hadde ødelagt trærne der og mens de kom nærmere så de at området var temmelig avgrenset og selv bakken så svidd ut.

De slo leir ved foten av åsen den kvelden . I fjor besto de 1målene av tett skog. Om tre år kan Anders Maseng høste korn på arealet. De passerte over jernbanelinjen, og etter omtrent to kilometer innover kom de til en tett skog , Finnskogen. De stoppet og gikk ut av bilen. Rundt dem var det snødekte jordet så langt øyet kunne se, og en vegg med mørk grønn skog, kledd med vinterlig preg.

Nor var ikke noe glad i skogen, ikke så tett i hvert fall, og så mørk.