Tilapia norge

Dessuten vokser den fort og spiser lite. Norges landbrukshøgskole er først ute i Norge med å forske på den populære fisken. Kom over denne fisken i frysedisken i dag.

Den så lekker ut, separatpakkede fileter og et par forslag til servering på baksiden av pakken. Nøytral smak og konsistens .

Dette er billig hvitfisk som på kort tid er blitt en sterk utfordrer for torsken i det internasjonale sjømatmarkedet. Norge eksporterte hvitfiskprodukter, inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk, for 4 . Forskningen blir hindret av at hybridisering er vanlig hos disse fiskene, og at grupper kan . Nå vil norske forskere mette hele verden med fiskearten tilapia. Etter år i Norge og jobb som kirurg på Rikshospitalet, jakter Raphael Adobor finansiering til oppstart av tilapiaoppdrett i Ghana. De naturgitte betingelsene er ingen begrensning.

Fisken kan selges lokalt eller flys inn til ferskmarkedet i Vest- Europa. Fra sin base i Oslo, er Adobors mål å få finansiert og .

Fisken er også, i motsetning til for eksempel laksen, altetende. For mange lavkostland er tilapia -oppdrett alfa og omega, sier Aarhus, som forteller at det ikke kan drives naturlig oppdrett av tilapia i Norge fordi fisken . Men inngangsbarrieren for å begynne med laks i Norge var alt for høy, sier Vegard Moltubakk til Finansavisen. LES OGSÅ: Rykk og napp-stemning i markedet . Skreifisket utenfor Lofoten og Vesterålen er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge , og det største torskefisket i verden. Og så er det hvitfiskartene tilapia , Alaska Pollock og vietnamesisk pangasius. Under overskrifter som Med fisk kan Norge bidra i kampen mot sult og Norsk kunnskap til Afrika fortelles det om hvordan Norge ved å overføre teknologi.

GIFT- tilapia fra det delvis norskeide selskapet i Karibasjøen har invadert store deler av Zambezi-vassdraget fra Victoria Falls til det Indiske hav og . Kroppen er høy og flattrykt fra sidene. Ryggfinnen er lang, hos en del arter med en svart flekk i bakre del. Artsrik slekt utbredt i Afrika. Viktige mat- og oppdrettsfisker, særlig i Asia og Sør-Amerika.

Flere arter brukes som akvariefisk. Hittil har man klart å . Tilapia er en slekt av benfisk i familien ciklider. Mirakelet der Jesus velsigner to fisker og fem brød slik at det nok til å mette fem tusen mennesker, har vi hørt om.

Cato Lyngøy er tilbake i oppdrettsbransjen. Han satser på laks i Norge og tilapia i Burundi, et av verdens fattigste land. Ledende på avl av tilapia. Som ledende på avl av tilapia , har GenoMar Genetics bygget et . Er det slik, eller er det sannsynlig at Norge kan bidra til økt matproduksjon i Afrika gjennom oppdrett av tilapia i kombinasjon med introduksjon av norsk teknologi og kompetanse? Er det realistisk å tro at Norge kan unngå å medvirke til økologiske negative konsekvenser ved introduksjon av nye arter i følsomme økosystemer.

For å hjelpe Vietnam med å utvikle denne sektoren har Norge de siste ti årene gitt millioner kroner til RIA som er Vietnams fremste forskningsinstitutt på fiskeoppdrett. Norge har støttet forskning på selektiv avl av ferskvannsfisken tilapia , for å få større fisker som tåler kulde bedre.