Tilskudd enova

Få Enovatilskudd for ettermontering av balansert ventilasjon. Har du ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt! For oss handler det om å redusere samlet energibruk og klimagassutslipp.

For deg betyr det også bedre bokomfort og reduserte energiutgifter. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Tilskudd for energitiltak i nybygg. Skal du flytte inn i en nybygget bolig? Gjør ett eller flere energitiltak, og få pengestøtte gjennom Enovatilskuddet. For å ha krav på støtte gjennom Enovatilskuddet må du dokumentere hvilket energitiltak som er gjort, og når du kjøpte det.

Du har bare krav på tilskudd for tiltak du registrerer . Naturen er full av energi. Den ligger lagret i bergveggen og i sjøvannet, og finnes i lufta du puster inn og i bakken under skosålen din. Begynner du å utnytte denne energien, får du en smart, fornybar energikilde – samtidig som du sparer penger.

Du gjør det ved å skaffe deg en varmepumpe. Generelle regler for tilskudd og tilskuddsbrev regulerer rettighetene og forpliktelsene mellom Enova som forvalter av Energifondet og den enkelte tilskuddsmottaker. Smarte energi- og klimaløsninger gir økt konkurransekraft.

Få støtte til å investere i bedre energi- og klimaløsninger. Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm.

Interessen var stor for Enovas tilskuddsordning for husholdninger i fjor. Enovas støtte til energitiltak i bolig er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet. Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn dokumentasjon på kjøpet, det vil si faktura eller kvittering. Enova har nå innført tilskudd til ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger. Tidligere måtte du søke om tilskudd på forhånd dersom du skulle gjøre tiltak for å gjøre boligen mer miljøvennlig. Fra nå av kan du få inntil 100.

Vi gjør det enklere på to måter, forklarer markedsdirektør Audhild Kvam i Enova i en . Støtteordninger, tilskudd og lån som er tilgjengelige for privatpersoner og bedrifter som skal i gang med et energieffektivt byggeprosjekt. Hos Enova kan privatpersoner søke økonomisk støtte til energioppgradering av eget hus etter en tiltaksplan utarbeidet av en energirådgiver. Boligeieren trenger ikke å .