Tine medlem og rådgivning

Kjære kollega og mjølkeprodusent. En gang i året – en eneste gang i året – hvor vanskelig kan det være? Han er misfornøyd med grøten han får servert.

Vi vet som mjølkeprodusenter at det må leveres til forventningene 3dager i året. Her ønsker vi å dele nyttige saker om melkeproduksjon. Sørge for et godt og nok melkeråstoff til industrien .

TINE Rådgiving og Medlem. De har kjernekompetanse innen faglig rådgiving på melkeproduksjon, husdyrkontroll, organisasjon og medlemsarbeid. Ledergruppa ledes av organisasjonssjef og består at distriktssjefer og fagsjef Rådgiving. Distriktssjefen har ansvar for distriktets produsentrettede aktiviteter innen områdene medlemsarbei rådgivning og Husdyrkontroll.

Kukontrollen, Geitkontrollen, Mjølkeprognose og Optifôr. Stillingstype: Fast stilling. André Brockstedt Myrseth har både bachelor- og mastergrad i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen med spesialisering innenfor miljø- og ressursøkonomi.

Min jobb går i hovedsak ut på å . Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske tilbyr og kurs, samt tilskudd til studieringer.

Rådgivning som fag foregår i alle typer bransjer, både offentlig og privat sektor. Brosjyre med spisset budskap. Den nye brukeren vil da få tilbud om velkomstbesøk av rådgiver og leder i produsentlaget. Regnskapsføringstjenesten AgroSmart gir deg profesjonell rådgiving , digitalisering av alle bilag, og stor grad av automatisk bilagsflyt og kontrering.

AgroSmart er neste generasjon regnskapsføring, hvor digitalisering og automatisering gir løpende regnskapsføring, og gjør . Senteret skal ha tett samarbeid med den videregående skolen på stedet, samtidig som man allerede har et godt partnerskap med NTNU og SINTEF. Nye eksteriørlister på medlem. Avlsverdier for samtlige egenskaper blir nå vist for NRF-hunndyr på medlem. Produsenter finner verdier for NRF-dyr i sin besetning og dere rådgivere finner for den besetningen dere er inne på.

Automatisere grovfôrtildelingen. Tidlig slått surfôr til mjølkegeiter. Innledning Vi har kanskje verdens fineste melk i Norge.

Kvaliteten på rå melk er i verdenstoppen og vi har liten bruk av antibiotika i norsk melkeproduksjon. Avregnet elitemelksandel er godt over og summen . Kjøttproduksjon i kombinasjon med melk. Fremdeles blir – av storfekjøttet produsert på melkebruket med rådgivning fra Tine og andre aktører.

Tine har et godt utbygd rådgivningsapparat med høy kompentanse, og Nortura vil sammen med Tine bidra til fremtidsrettet og effektiv rådgiving innen for kjøttproduksjon på. Det arrangeres kurs innenfor frivillig arbei kultur, landbruksnæring og organisasjonsliv.

Dessuten tilbys det kurs i et mangfold av temaer, tilpasset medlemmenes behov og interesser.