Tine medlem

Kjære kollega og mjølkeprodusent. En gang i året – en eneste gang i året – hvor vanskelig kan det være? Han er misfornøyd med grøten han får servert. Vi vet som mjølkeprodusenter at det må leveres til forventningene 3dager i året. Bestill nå så får barnet ditt god mat og drikke til skolemåltidet.

Uheldig avgiftsøkning på sukker. Her ønsker vi å dele nyttige saker om melkeproduksjon. Er sidene for tine medlem nede?

Sørge for et godt og nok melkeråstoff til industrien . Kukontrollen, Geitkontrollen, Mjølkeprognose og Optifôr. Se hjemmeside for mer info! Nå har hele nettstedet medlem.

De ligger nå under Min produksjon i den vannrette toppmenyen. Den nye brukeren vil da få tilbud om velkomstbesøk av rådgiver og leder i produsentlaget. Hvor har det blitt av dekorasjonene i fjellveggen når man har bygget eldgamle underverk?

Bygget rommer i dag ca kontorplasser og skal samle Sør-Trøndelag Landbruksrådgivning, Tine Medlem og Rådgivning, Debio, Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA), Hugaasgruppen, Bioforsk økologisk, advokat Ola Kvernes, Biopower og Bjørkan Regnskap. I tillegg har SGK egen administrasjon. TINE Rådgivning og Medlem. Jobben går i stor grad ut på formidling og tilrettelegging av selskapsinformasjon, fagstoff og tilbud av rådgvingstjenester til melkeproduksjon. Tines grunnorganisasjoner, produsentlagene, avholder i disse dager årsmøter, men får ikke høre ett ord om NHO-diskusjonen som ulmer på toppen.

LA-leder Dvergsdal unnlot ikke å oppfordre Tine -ledelsen om å la sine egne medlemmer uttale seg, dersom de vil vurdere NHO- medlemskap. Styret kan gi dispensasjon fra leveringsplikten, for eksempel ved småskalaforedling. Her er ingen romslege investeringsrammer. Hans bodskap til dei som vurderer å investera framover var tydeleg. Nesheim er økonomirådgivar i Tine Medlem.

Realiteten er, at du må . Studieforbundet Næring og. Samfunn (SNS, tidl BSF). Nortura – medlem, Bygdeweber. Areal er den mest framtredende flaskehalsen, dersom vi sammenstiller kvotestørrelse og muligheten til å levere mer melk.

Som forventet er det en . For å greie dette må de ha sine innleide transportører med på laget. Disse består i stor del av NLF- medlemmer.