Tine rådgivning

Kjære kollega og mjølkeprodusent. En gang i året – en eneste gang i året – hvor vanskelig kan det være? Han er misfornøyd med grøten han får servert.

Vi vet som mjølkeprodusenter at det må leveres til forventningene 3dager i året. Dette gjelder også vårt TINE samvirke.

De har kjernekompetanse innen faglig rådgiving på melkeproduksjon, husdyrkontroll, organisasjon og medlemsarbeid. TINE Rådgivning og Medlem Sør driver rådgivning innen sine kjerneområder som dekker foring av storfe, økonomi . TINE Rådgiving og Medlem har vel 3ansatte på landsbasis og ansatte i Rogaland. Her ønsker vi å dele nyttige saker om melkeproduksjon. Skal i nært samarbeid med TINE industri. Styrke TINE-produsentenes konkurransekraft.

Gjøre det attraktivt å være TINE-medlem.

Sørge for et godt og nok melkeråstoff til industrien . Ledergruppa ledes av organisasjonssjef og består at distriktssjefer og fagsjef Rådgiving. Distriktssjefen har ansvar for distriktets produsentrettede aktiviteter innen områdene medlemsarbei rådgivning og Husdyrkontroll. First level Arial pt.

Second level Arial pt. Third Level Arial pt. Forth level Arial pt. Stillingstype: Fast stilling. André Brockstedt Myrseth har både bachelor- og mastergrad i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen med spesialisering innenfor miljø- og ressursøkonomi.

Nå jobber han som konserntrainee i fagavdelingen til TINE Rådgivning og Medlem. Min jobb går i hovedsak ut på å . Sign in now to see your channels and recommendations! Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske tilbyr og kurs, samt tilskudd til studieringer.

Nøkkelrådgiving: Din faste TINE – rådgiver følger deg gjennom året, støtter ditt arbeid med mål- og tiltaksplan, . Problemstillingen er formulert som et spørsmål om hvordan vi ved hjelp av.

Ut fra problemstillingen ønsket vi å. Kontorer for rådgivning – og medlemsservice for distriktet. Tine – angus, aramso, avfallsposer, bakemargarin, bakerartikler, bambusskud basilikum, bestikkpose, biff, biffkjøtt, biffkutt – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.