Tørke ved

Her er noen enkle knep som viser om veden er tørr nok. Når veden er kløyvd må den stables. Da er det en del ting å passe på. Angående lagring av bjørkeved i liters sekker.

Er det noen ulemper med å fylle sekkene med fersk ved og la det tørke kontra å tørke den i stabel for så å fylle den i sekk når den er tørr? Tørker veden bedre uten vedsekk?

Har pleid å tørke veden på en låve (gammel, med hva jeg tror er god trekk). Stabler dere veden i storsekk? Flere resultater fra gardsdrift.

Beste tiden for trefelling er november til mars, ettersom trærne inneholder minst vann under denne . Vedhogst Å hogge ved kan være lystbetont arbeid som gir god mosjon for kropp og sjel. Det beste er å ligge en sesong på forskudd med vedhogsten. Da får veden tilstrekkelig tid til å tørke før den skal brukes i ildstedet.

Dersom veden hogges samme år som den skal brukes, bør hogsten være avsluttet innen utgangen av . Det verste du kan gjøre er å stable veden mot en vegg på nordsiden av huset.

Vender nordsiden av huset mot en tett skog, er det enda verre. Da får ikke veden nok luft til å tørke , og den vil mugne i løpet av kort tid. Velg derfor heller en sydvendt vegg å stable mot. Legg plast mot bakken og en palle oppå . Skal du lagre utendørs begynner du med å legge plast på bakken, for å unngå fukt nedenifra.

Deretter legger du to parallelle bord som du stabler veden på. Så må du sørge for å dekke til slik at veden ikke utsettes for regn ovenifra, og snø nedenifra og fra siden. Lagre ute: Legg en bit presenning under stabelen, . Noen som har erfaring med tørking av ve og sjekket fuktighet med måler? Har noe ved som har vært lagret en stund i stokker (halvannet år ca), en stund som kubber (en mn tørt og solrikt) og siden tidlig mai kløvd og stablet solrikt, under tak og relativt luftig.

Mest eik, noe bjørk og furu. Før påske er det lite fuktighet i trærne, slik at det helt enkelt blir mindre væte å tørke ut. Innen påske er det ofte minusgrader om natta, og veden er mye lettere å kløyve når fukten inni er frosset.

Om du velger å hogge veden din selv bør dette skje tidlig på våren, helst innen utgangen av april måned. Kapp veden i korte lengder, og kløyv den. For at veden skal få best mulighet til å tørke bør den kløyves med en gang, veden er også lettere å kløyve når den er fersk.

Lagre veden utendørs til over sommeren , . Har begynt med vedtørking på verandaen her, og leter etter tips til oppbevaring.

Skal prøve å ta bilde av min vedtørking og naboens gamle vedtørking. For å få et tilstrekkelig lavt vanninnhold det har vært anbefalt at veden er overlatt til tørk i inntil to år. Ofte er dette ikke mulig på grunn av umiddelbare behov for brensel eller på grunn av begrenset lagringskapasitet. Denne studien tar sikte på å vurdere tiden som er nødvendig for tørking av ved til et akseptabelt fuktinnhold. For at årets ved skal ha tid til å tørke ut før fyringssesongen, bør trærne felles så tidlig som mulig på våren.

Hogsten bør ideelt sett skje før treet våkner av vinterdvalen, dvs. Når løvet begynner å vokse ut på greinene, er det allerede en høy vanntransport oppover i stammen. Prisene er gjerne lavere da, det er lettere å få veden tilkjørt, og vedhandleren kan fylle sitt lager igjen. Som regel kan de fleste vedhandlerne levere tørr ved allerede på midtsommeren.

En god mellomløsning hvis forholdene ligger til rette for det, er å kjøpe rå ved tidlig om våren og tørke den selv. Det gir aller lavest pris,. Tørking av trelast er en prosess som reduserer fuktighetsinnholdet i trevirket og gir det bedre fysiske og mekaniske egenskaper, blant annet lavere vekt, mindre krymping og svelling i bruk, større bestandighet mot råte og sopp, bedre impregnerbarhet, høyere styrkeegenskaper, bedre limbarhet, bedre feste for maling og lakk . Får vel være like politisk ukorrekt som alltid jeg, og si at jeg egentlig gir fan. Når jeg stabler ve er det viktigst å få det opp raskest mulig, og at det blir stående litt lengre enn minutter etter jeg er ferdig.

Tror neppe at tyngdekraften har mye å si for om veden tørker. Ved som legges i en vedstabel må være kløvet, eller i det minste avbarket, for at den skal kunne tørke. Dette er spesielt viktig for løvtresorter, siden de som regel har tettere bark enn grantrær.

Sett vedstabelen på tørr og veldrenert mark, helst på et sted med mye sol. Legg et par planker eller pinner nederst, slik at veden ikke . Veden bør stables under tak, men ikke tildekkes på begge sider. Hvor lenge bør ved tørke ?