Torskeoppdrett norge

Hos Nofima i Tromsø har man kar med torskeyngel der samtlige fortsatt er i livet dager etter klekking. Det har aldri skjedd før. Torskeoppdrett er i vinden som aldri før.

Produksjonen vokser og prisene er gode. Men vil oppdretterne lykkes?

Eller vil torskeoppdrett gå inn i rekken av mislykkede forsøk på oppdrett av nye arter? Muligheten for lønnsomhet i torskeoppdrett har aldri vært bedre. Statt Torsk som ønsker å starte torskeoppdrett har som mål å ta fisken fra 1gram til kilo på måneder. Linn Therese Skår Hosteland . I dag finnes det to bedrifter som driver med torskeoppdrett i Norge.

De satte ut fisk i fjor, som er slakteklar til høsten. Da vil vi få de første erfaringene med hvordan det ser ut kommersielt, sier Mortensen. I tillegg har Havlandet Marin Yngel fremdeles stamfisk av torsk i merder.

Selskapet drev tidligere med . Torsk er en viktig saltvannsfisk og kilde til mat. Skretting tilbyr en fôr og service tilpasset torsk. Men den kunnskapen man har opparbeidet seg i den korte perioden det varte, ligger der fremdeles. Rørtveit tror at utviklingen av levende lagring av torsk kan bidra til å blåse nytt liv . No er det slutt for ein av dei siste som driv med dette i Norge. WWF arrangerer onsdag februar i samarbeid med Norsk Sjømatsenter og Innovasjon Norge et seminar i Bergen om miljøeffekter av torskeoppdrett.

Oppdrett av torsk hadde en gyllen sjanse til å unngå de miljøfeil som lakseoppdretterne gjorde, sa Maren Esmark fra WWF på konferansen om torskeoppdrett i Bergen i dag. Dessverre er sjansen i ferd med å forsvinne. Myndighetene begår nå den generaltabben at de deler ut konsesjoner i hytt og vær . Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge ( rapport fra SINTEF).

Logo Fiskeridirektoratet. Fredag ble fem torskeoppdrettere tilbudt 1millioner i lån. Codfarmers faller på børsen.

Dårlige priser og uforutsigbar . Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at det i dag ikke finnes flere torskeoppdrettere langs kysten.

NMF har hele tiden advart mot dette økologiske eksperimentet. Innovasjon Norge brukte nær millionar, og 3oppdrettskonsesjonar vart delt ut til det som skulle bli den nye gullnæringa. No held eit Florø-firma bokstaveleg tala liv i siste håpet for torskeoppdrett. Framtidsrettet og bærekraftig vekst for torskeoppdrett. En rapport om hvordan nå mål om positiv og bærekraftig vekst for oppdrett av torsk i Norge.

Norsk torskeoppdrett har verdiskapings-potensial i milliardklassen, men bare hvis myndighetene legger til rette for denne nye havbrukssektoren, viser en rapport fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Som et ledd i arbeidet med koordinering av innsatsen for å utvikle oppdrett av torsk, utga. Strategi for koordinert satsing fra Innovasjon Norge og Norges. Sykdommen francisellose, torskens harepest, utgjør en trussel for torskeoppdrett i Sør- Norge.

Bakterien som forårsaker sykdommen er intracellulær som betyr at den kan formere seg inne i vertens celler. Ved å benytte celler fra torsk kan man studere hvordan immunforsvaret blir påvirket av en infeksjon. For torskeoppdrett er det mer sannsynlig at nye notmaterialer av kraftigere monofilament eller annen type tråd vil være langt mer effektivt som tiltak for å hindre rømming. Norges Naturvernforbund ber i dag om at det opprettes en uavhengig kommisjon for å granske norsk torskeoppdrettsnæring.

Næringa har ikke utvikla seg slik som man ønsket.