Tracks cappelen

Nettsted (gratis for elevene) og lærebok utgjør et solid fundament for elevenes arbeid med faget. En fyldig grammatikkseksjon er inkludert på nettstedet, sammen med ressurser til . Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Cappelen Damms suksessrike læreverk Tracks. Tracks henvender seg til alle yrkesfaglige utdanningsprogram med alternative løsninger.

Se flere bøker fra Petter Fuhre. Tracks -serien for yrkesfag har i mange år vært en bestselger innenfor engelskfaget i videregående skole.

De viktigste prinsippene i denne serien handler om å bygge opp og styrke elevens motivasjon for å arbeide med engelsk gjennom differensiering, variasjon og aktualitet. Dette er bærende prinsipper også i det nye . Tracks Elevnettsted (Nettsted) av forfatter Petter Fuhre. Her finner du finne oppgaver, tekster, lydfiler, lenker og andre ressurser til tekstene i bøkene. Download or Read Online tracks cappelen book in our library is free for you.

We provide copy of tracks cappelen in digital format, so the resources that you find are reliable. There are also many Ebooks of related with tracks cappelen. You can find book tracks cappelen in our library and other format like: tracks cappelen pdf .

Bygg og anleggsteknikk ressursbank – Gyldendal. Byggteknikk vg ressursbank – Gyldendal. Klima, energi og miljø vg ressursbank – Gyldendal. Overflateteknikk ressursbank – Gyldendal.

Stillas – ressursbank – Gyldendal. Exploring English – Cappelen Damm. Tracks henvender seg til alle utdanningsprogram i én bok og yrkesretter opplæringen gjennom et kapittel om sentrale yrkes- og arbeidslivtemaer som eleven får anledning til å . Utdanningsprogram for studiespesialisering. Utgivelsesår er ikke oppført i boklisten. BJERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE.

Programområde for elektrofag. Tracks : engelsk for yrkesfag. Access to English: Social Studies. Stein på stein Tekstbok. VgData og elektronikk. Tusen millioner 5A Grunnbok.

Noen læreverk har egne bøker for hvert utdanningsprogram.

Drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land. Presentere og diskutere aktuelle nyheter fra.