Trepellets

Svenskprodusert kvalitetspellets som innehar alle egenskapene som kreves av dagens brennere. Pelletsstørrelse: Ømm. Fra , den frie encyklopedi. Hopp til: navigasjon, søk.

Trepellets er en type biobrensel bestående av sammenpresset treflis. Det finnes også pellets bestående av andre bestanddeler.

Vi leverer pellets og dere får en effektiv oppvarming som er helt miljøvennlig. Energiinnholdet er ca kWh pr. Bruk av trepellets er klimanøytralt – bidrar ikke til drivhuseffekten, . Kull, koks, ved og pellets. I fjor var det torv, så i år er det stallpellets. Eller stallpellets og stallpellets.

Det har vi jo ingen leverandører av her oppe, men hovslageren min fortalte hva han brukte å gjøre: trepellets (til forbrenningsovn) og kalk. Han foreslo å bytte fra torv til pellets pga fjordhestens dritthøver. Jeg er litt skeptisk siden fjordhesten er en .

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets. Tekniske data for trepellets. Lavt fuktighetsinnhold (6-prosent) sparer mye energi som ellers ville gått med til å fordampe fuktigheten, . Biomasse tillater bruk av fanget solenergi til oppvarming.

BA “Staļi” produserer trepellets av høy kvalitet av spon fra nykuttede trestokker som er restprodukt etter produksjon av vinduer, dører og . Selv om biopellets er en miljøvennlig energikilde, er det noen utfordringer mht bruk av pellets. En pelletskamin er også betydelig dyrere enn en vedovn. Dagens avanserte pelletsovner avgir lavere partikkelutslipp enn de mest moderne . Fyring med villapellets koster ca. Wh avhengig av hvor store kvanta brensel man kjøper.

Sammenlignet med prisen på strøm kommer pellets gunstig ut. Det gjør at de årlige klimagassutslippene fra asfaltproduksjonen i disse fabrikkene ifølge Enova går ned med over 8. I pelletsproduksjonen benytter vi de beste råvarer som er tilgjengelig: Tørr sagflis, høvelspon og sagflis fra trebearbeiding. Så vel som å nyttiggjøre overskuddsmaterialer fra vår egen tømmerproduksjon på en slik måte, kjøper vi også relevante råvarer fra pålitelige samarbeidspartnere.

Vi startet pelletsproduksjon . Vi selger ren trepellets med stor andel av gran! I vårefem høvlerier dannes det mye kutt- og klyvingsspon under produksjonsprosessen. Denne tørre råvaren sluses via et lukket system direkte inn i produksjonshall for pellets og treflis.

I denne produksjonen renser vi treflis for småfraksjoner, og deretter pakkes den . Etter at den lokale leverandøren av trepellets gav seg er jeg henvist til Felleskjøpets priser og betingelser. Og da den lokale gav seg ble prisen på pellets skrudd opp fra 2. Ser i år at prisen ligger på rundt 2. Noen som har en ide hvor det er mulig å få tak i billigere pellets i Bergen eller . Fra en lokal dansk produsent av trepellets. Prisen er go og trepelletsene er laget av danske råvarer.

Kvaliteten er både god og ensartet, som er å forvente av et godt dansk produkt.