Trønderfe

Det var mye svartsidete og røde dyr, og også hornete individer. Det var stor uenighet om hvilken rasestandard man skulle velge, men valget falt til slutt på den svartsidete typen det ble satset på i Trøndelag. Ved dette valget fikk man fordelen ved å få et stort enhetlig avlsområde for rasen.

Sidet trønderfe og nordlandsfe . Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe stn-avl. Det blir som vanlig årsmøte, faginnslag, festmiddag og årsmøtefest på lørdag.

Arrangementskomiteen har lovet lokal musikk til festen. Rasen er et resultat av avlsarbeid innen forskjellige midt- og nordnorske raser, som etterhvert ble slått sammen til sidet trønderfe og nordlandsfe. Rundt århundreskiftet slo et nytt avlssyn, kjent som stedegenhetslæra, . Rundt forrige århundreskifte slo et nytt avlssyn, kjent som stedegenhets læra, gjennom og de fleste distriktene ønsket å utvikle sin egen lokale ferase basert på. Trønderfe , betegnelse for de to storferasene i Trøndelag som eksisterte frem til ca. Den første av disse rasene gikk inn i norsk rødt fe, mens den siste er egen rase med økende popularitet.

Melke- og ammeku – eller rett og slett bare pen å se på. De fleste som kjøper livdyr er nok melkeprodusenter, men det er også relativt mange som ønsker . Det tilsvarande tradisjonelle svartsidute .

Anna Rehnberg, Skog og landskap. HØRING – ENDRING AV FORSKRIFT OM HOLD AV STORFE, UTSETTELSE AV. Vi mener for øvrig at det må komme et varig unntak fra løsdriftskravet for små besetninger.

Kombinasjonen urgener og kraftig kost gjør underverker med kjøttet, det blir både smaksrikt og mørt. Det var kanskje mest for kuriositetens skyld at det fortsatt ruslet noen kyr rundt på Hammer Nordre i . Når du ser ei rosete ku er det kanskje lett å tro at kyr i utgangspunktet er kvite med en eller annen farge spredd i varierende omfang og i ulike mønstre rundt omkring på kroppen. I virkeligheten er det motsatt.

Nesten alle dyreslag har i utgangspunktet farge på hud og hår, men en rekke ulike arveanlegg kan . Learn about working at AVLSLAGET FOR SIDET TRØNDERFE OG NORDLANDSFE. Join LinkedIn today for free. See who you know at AVLSLAGET FOR SIDET TRØNDERFE OG NORDLANDSFE, leverage your professional network, and get hired.

Høring – Forskrift om tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogstrær. Den største delen av tilskuddene til genressurstiltak tildeles . Boka om sidet trønderfe er nå ferdig. Over 2sider tar forfattere for seg hovedtrekkene i rasens historie, fra starten av det organiserte avlsarbeidet . The Norwegian county Sør-Trøndelag is located in the centre of the country and represents one of the areas best adapted to farming and animal breeding. Rødt Trønderfe eksisterer ikke lenger som egen rase, men gikk inn i avlen til Norsk Rødt Fe.

Han utforsket de aller fleste eldre fargefototeknikkene som Trefargefotofrafi, Authochrome, Dufaycolor, Finlay Direct Color og tidlig Agfacolor . Både filming og tale bør berømmes.

Den er produsert av medielinja ved Røros videregående skole. Tidligere hadde denne rasen ulike benevnelser, slik som Rørosku, Trønderfe , Snåsaku, Nordlandsfe og . Regnskapsfører, Orkdal Regnskapskontor Sa. Hjemmeside: Gå til hjemmeside. Epost: Benytt kontaktskjema under. Besøksadresse: Svorkbygda Meåsen.

Stambok over sidet trønderfe og nordlandsfe. Medvirker: Statens stambokkontor. Lenke til artikkel om .