Utmark til salgs

Trysil og Åmot er til salgs. Her har du god plass til å jakte og felle elg, reinsdyr og mye småvilt. Sogn og Fjordane,Hornindal. Statskog vil i årene framover legge ut flere eiendommer for salg. Konsesjonspliktige eiendommer Formuleringen om salg til høystbydende er noe misvisende da mange av eiendommene er konsesjonspliktige og derfor underlagt.

Flere eiendommer som inneholder mye utmark er på flere tusen dekar. En eiendom av et slikt format er ikke hverdagskost for oss meklere. Her finner du en oversikt over eiendommer som kommer for salg.

Er lønnsmottaker med jobb i Staten. Lurer litt på kva pris eg skal tilby. Har et nedlagt gårdsbruk der det ikke er drift nå . Hvordan finner man skog til salgs ? Prøv Bondebladet eller Nationen, begge har annonser for salg av landbrukseiendommer over hele landet. Grong kommune i Nord-Trøndelag.

Bolighus, garasje, redskapshus, driftsbygning og hytte. Eiendommen har et produktiv skogareal på ca. Laksefiske i Namsen og muligheter for hytteutvikling.

De to eiendommene ble annonsert for salg i Finansavisen i helga, og selges samlet eller hver for seg. Her er prisforlangende 8kroner per dekar, totalt millioner kroner. Verran kommune annonserer eiendommen Fergeli til salgs – med budfrist 15.

Det kan umulig skade å prøve å ringe og sondere terrenget for salg. Lomnesmistra i Rendalen på nesten 10. NAMSOS: I tilfelle kan det bli gode muligheter for det. Landbruksdepartementet foreslår at jordloven endres for å stimulere til at dyrka jord selges i stedet for å leies bort.

For å få flere til å selge jorda, lokkes det med at våningshus og utmark kan holdes unna et salg. Fylkesmannen støtter forslaget, men ikke . Fylkessekretær i Nord-Trøndelag jeger- og fiskeforening, Endre Alsta er kritisk til at 32. Han frykter det vil bli langt dyrere å drive med jakt og fiske om private skal overta denne eiendommen.

Alstad mener kommunen blir like fattig etter et salg og at . At bo- og driveplikt og prisregulering ved salg av landbrukseiendommer videreføres og tilpasses dagens landbruk. Et miljøvennlig og aktivt skogbruk, eid og drevet av lokale skogeiere. At landbrukets tilskuddsordninger og virkemidler bidrar til økt lønnsomhet på små og mellomstore bruk. Et nedlagt småbruk på Marvold i Saltstraumen ligger ute for salg akkurat nå. Det tilsvarer fotballbaner.

Mye av det er utmark , noe av det med skog. Så det er ikke alt som har like stor nytteverdi. Selve småbruket og innmarka er på . Rennebu kommune er en kommune i Sør-Trøndelag. Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet.

Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge.