Vær sau

Sauen er et betydelig produksjonsdyr som deles inn i raser og har stor variasjon i utseendet. I tillegg kommer såkalte rasevarianter. Hannen kalles bukk eller vær , hunnen kalles sau eller søye og avkommet lam.

Uttrykket jømre, jømmer eller jimmer (i entall) brukes om unge søyer som ikke har. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Denne siden beskriver en kombinasjon av tre bokstaver som kan enten være en forkortelse, et norsk or et ord i et annet språk eller en kombinasjon av .

Vær , hanndyr av sau , også kalt saubukk. Hvor lenge har sauen vært et husdyr? Det er vanskelig å vite akkurat hvor lenge man har holdt sau som husdyr. En omtale av de ulike egenskapene vi beregner indekser for og vektleggingen av disse i O-indeksen, finner du under Avlsmål for sau.

For å se væreindeksene, gå til Avlsdatabanken for sau. Her kan du selv hente ut væreindekser per rasegruppe ring, fylke og region, eller for hele landet. Kravet for at en vær skal få offisiell . Vi har laget en søkeside der ringene og andre interesserte kan ta ut indeksene for værene.

NKS (rasekode 1), kvit spælsau (rasekode 4) og sjeviot (rasekode 3). Tillegg: kr per poeng over 1i O-indeks. Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på salgstidspunktet.

Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales med veiledende pris. Likevel været resepsjonisten at noe ikke stemte, da en stor bukk beveget seg hurtig mot inngangspartiet rundt klokken 11. Det var Vestnytt som breket historien først. Flere brrreaking news: Sau født lam- fikk rullestol. KNUSTE KONKURRENTEN: Etter over ti forsøk ble det stang inn for væren.

Det er forbudt å føre småfe over fylkesgrensene. Du har heller ikke lov å flytte dyr midlertidig til fellesbeite: Det er svært få som får dispensasjon fra forbudet om å føre småfe over . Vi må selge snille væren vårres. Han er veldig kosen og snill. Håper noen vil ta over go gutten våres som heter baibin så fort som mulig så vi slipper å slakte han.

En venninne leste blogginnlegget mitt om en dag uten trening er en dag uten mening (ooops jeg mente: Et liv med mindre trening er et liv med mer mening ) og det noe nyere innlegget om interesser. Hun ringte meg og sa hun ikke lenger vil være en sau. Vi kan tenke oss en bondefamilie som har akkurat 1sauer i fjøset. I denne saueflokken er det søyer, gimrer og værer.

Søye betyr voksne hunnsau som har fått lam og er mor.

De voksne søyene er mellom et år og sju år. Gimrene er bare 8-måneder gamle og ” ungdommer”. Drektighetstida for sau er fem måneder minus fem dager. Forøvrig er det lyset som styrer brunsten hos sau. Re: sau -sauebukk på beite.

Vår erfaring med rasen vi holder (gml. norsk spæl) er at med en vær i flokken kommer lammene i april selv om den går med søyene hele sommeren. Med flere værer blir det konkuranse i flokken og de begynner parringa tidligere. Da vi bruker flere værer lar vi ikke disse gå på . FREMFALLSELE SAU Mer om . Noen ganger kan det være lurt å planlegge neste parringsessong allerede nå! Nå er de fleste ferdige med parringen, dermed er det mange. Kristian ÅSELAND om driftsformen ved gården.

Han har både kyr, svin og sauer. Saueflokken samles for vinteren. Jesper RAVNDAL på vandring i fjellet. Et hotell på Sotra er nok en gang er ute i hardt vær.

Nå advarer de: – Vi har lokal sau på menyen! Ikke vær en sau – sier EO og MOT! Samarbeidskampanjen handler blant annet om hvilket .