Vaksinering av sau

Har du tinga veterinær til å ta vaksine på besetninga di? Lurar du kanskje på kvifor dette skal vere naudsynt? Les meir om kva veterinær (og leiar i laget vårt), Kristin Semb Gjerde har å seie om vaksinering av sauer.

Det har dei siste åra vore litt ymse tilråingar omkring tidspunkt for vaksinering. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Det nærmer seg nå lamming hos alle som driver med sau , og noen steder har årets første lam allerede sett dagens lys. For å sikre god helse hos både mordyr og lam, anbefaler vi vaksinering av alle sauer. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker vaksinering av sauene dine, eller om du trenger råd og hjelp i . Forebygge alvorlige bakterieinfeksjoner: Ulike klostridiebakterier. Bivirkninger ved vaksinering av sau.

Siv Svendsen Bjormo, Gilde NNS BA. Anna Marie Bratberg, Seksjon for immunprofylakse, Veterinærinstituttet.

I denne sesongen har klostridie-vaksinen Ovivac til sau ikke vært på markedet. Mange dyr er derfor som et alternativ blitt vaksinert med Ovivac P, uten at de har behov for . Utrangering av søyer om høsten. Brunstmangel hos påsettlam.

Håndtering av høydrektige søyer. Melketenner: mindre og smalere enn de . Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming er målet med god vinterfôring. Tabell Dagleg energibehov til ulike grupper sau i lågdregtigheitsperioden (Norsk kvit sau ). Bestill vaksinering i god tid. Dyrene må vaksineres til uker før lamming (gjerne til uker). Det er en fordel om sauen er klipt før vaksinering.

Dette sikre god plassering av vaksinen. Det anbefales å vaksinere til uker før forventet lamming, gjerne til uker. Blir det vaksinert tett på forventet lammingen, klarer sauen ikke å produsere nok antistoffer til god beskyttelse av lammene. Vaksinering av voksen sau før lamming.

Husk at væren bør også vaksineres.

Første dose i begynnelsen av mars, og andre dose ca. Grunnvaksineringen består av to injeksjoner med fire ukers mellomrom. Klostridieinfeksjoner hos sau er sauesykdommer som skyldes bakterier i slekten Clostridium. Mange av disse bakteriene finnes naturlig i miljøet og til og med i friske sauer , men under visse forhold formerer bakteriene seg . Antistoffene beskytter dyret mot de aktuelle sykdommer og frigis også i store mengder til råmelken. Det nyfødte lammet kommer til verden uten beskyttende antistoffer og må ha . Resultater fra et pilotprosjekt i Rogaland.

ULVUN SONDRE HALSNE JUVIK. Institutt for produksjonsdyrmedisin, Seksjon for småfeforskning, NVH Høyland. Toksoplasmose skyldes en encellet parasitt, Toxoplasma gondii, som har katten som endevert. Kopplam som har fått råmelk fra vaksinert sau.

Bør vaksinere kopplam mot klostridiesjukdommer i oppdrett med sjukdomsproblemer. Er også en billig forsikring i oppdrett med intensiv fôring . Norges veterinærhøgskoles avdeling for småfesjukdommer i Sandnes arbeider med dette og er involvert i et internasjonalt forskningsprosjekt, med langsiktig mål om å lage en vaksine mot sjodogg hos sau. Det finnes flere typer fluer som kan gi problemer hos sau. Anbefaler vaksinering av påsettlam om høsten.

Har du glemt det, er en gang om våren bedre enn ingenting. En bør velge tidspunkt slik at flest mulig sauer vaksineres 2-uker før forventet lamming. Det blir sagt at sjukdomsforebygging hjå sau foregår på to plan. Alt dette regelverket set visse grenser for eller krav til korleis ein skal innretta seg når ein driv med sau.

Den er også viktig for den spesifikke immuniteten når søya er vaksinert før lamming (Clostridieinfeksjonar).