Varken

Kategori: Konjunksjoner i svensk. Het (tamme) varken (Sus scrofa domesticus, Sus domesticus) is een zoogdier uit de familie der varkens (Suidae). Veel auteurs beschouwen het tamme . Huvudregeln är att ”vare sig … eller” skrivs ihop med en negation, medan ” varken … eller” inte gör det (eftersom varken är nekande i sig): ”Vi har inte vare sig smör eller ost hemma”, ”Vi har varken smör eller ost hemma”.

Den här regeln håller dock på att luckras upp, och uttrycken är numer oftast utbytbara.

Exempel på hur man använder ordet varken i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. A girl in the trough of 21st century unemployment starts to believe that deep down she is a pig. När använder man varken respektive vare sig?

Grundregeln är att varken – eller innehåller en negation, medan vare sig – eller inte gör det. Du behöver alltså inte använda någon negation ihop med varken : Han såg varken. Magnus Abraham Sahlstedt, Stora Tuna i DahIom och Bergom minnes-dbme.

Sammanblandningen av uttrycken vare sig – eller och varken – eller är så vanlig att en och annan har frågat sig om det lönar sig att hålla fast vid.

Uttrycket varken – eller är i sig självt nekande och kan därför inte användas i samband med en annan negation eller ett ord med negerande betydelse. Vi är ense om att M haft ett “enormt tapp” till S men de gick för över ett år sedan, skriver Helena Trotzenfeldt. Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i . Varken kan eller vill konkurrera med SD.

Gerlof hadesmörjt tändkulemotorn nerei maskinrummet, och nu torkade hanavden medmjukttrassel. Detvar enritual han fick utföra varje timme men han gjorde det gärna, han tyckte faktiskt om den skarpa oljelukten, och belöningen för mödan var en motor som stadigt tuffade fram överÖstersjön . I svenskan finns två sätt att samordna led i ett nekande sammanhang. Regeln har länge varit att varken i sig är nekande och därför inte behöver ytterligare en negation.

Vare sig har däremot behövt en negation, eftersom det inte är nekande i sig själv. Rätt har alltså varit att skriva Hon har varken hund eller katt och Hon har . See what people are saying and join the conversation. Man väljer varken sina föräldrar eller styvföräldrar eller svärföräldrar. Eller kompisars föräldrar. Man får helt enkelt göra det bästa av nån annans val.

Ja, vi har haft jättekul idag”, svarade jag därför, så vänligt jag förmådde. Stina såg glad ut och vi gick in genom glasdörrarna till bion.

När filmen var slut vände sig pappa till .