Vekt på gris

En viktig årsak er fôrforbruket. Men dette stiger slik at fôrforbruket er rundt FEg ved kilo. Med en fôr- pris på tre kroner koster det ca.

Optimal slaktevekt vil være forskjellig for hvert tilfelle. Rett utslaktingsstrategi kan bety mye for økonomien i slaktegrisproduksjonen.

Sorter grisene og bruk vekt eller brystmål, er tipset fra rådgiver Arvid Søyland i Nortura. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Gris eller svin (Sus scrofa domesticus), også kjent som tamgris og tamsvin, er en underart av villsvin (Sus scrofa).

I vitenskapelig sammenheng blir tamgrisen også referert til som Sus domesticus. Mye tyder på at tamgrisen oppsto som følge av flere samtidige uavhengige prosesser på forskjellige steder i verden. Temaoversikt › Åpent forum Bufret Lignende 20.

Jeg vet hvor han bor og kan kjøre deg dit så du får sett grisen :-)). De andre grisene han har slaktet til dette formålet har ligget mellom de kiloene jeg nevnte i forrige innlegg.

Det er mulig at han har hatt griser opp til kilo, men det tror jeg er mer sjeldent. Send inn kuppongen hver dag, med forskjellig vekt. På Norturas medlemssider (1) ligger en tabell for sammenhengen mellom brystomfang, levendevekt og slaktevekt for slaktegriser. For avlspurker finnes i midlertidig ikke en slik tabell. Mange ganger har man behov for å anslå vekt av griser i forskjellig aldre, og en ser at øyemålet selv hos drevne produsenter.

Den kjennetegnes ved en relativt høy spekktykkelse og mye intramuskulært fett. Andre internasjonale raser er hampshire, som brukes mye i svensk svineavl. Smågris er gris opp til kg vekt , slaktegris er gris mellom og 1kg levendevekt som fôres opp for å bli slaktet. Slaktegrisen er vanligvis ikke ren . Men er denne korket med di nye endringene?

Re: Hva er slakteprosenten på slaktegris? Kom ikke inn på linken du la ut, men for et par år siden var forholdet at om grisen. Strategi er en plan over handlinger som har til hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Det kan være store eller små mål.

Man må vite hvor man er og hvor man vil! Ledelse på en gård er en viktig del for å kunne sette mål og lage en .

Dersom ein bruker vekt og veg ut grisene, bør grisene som er over 1kilo levande vekt , meldast inn til slakt veka etter veging. Om ein ikkje vil bruke tid på veging, men få ein pekepinn på kva tid ein skal melda inn grisene, kan ein ta brystmål på nokre griser. Vi får ofte spørsmålet: Hva skal grisen veie når jeg melder den inn? Her kan du beregne det selv!

OBS: Kalkulatoren beregner enkeltdyr. NB: Kalkulatoren har en svakhet i funksjon som gjør at den ikke fungerer i nettleser Firefox og Chrome. Bruk versjonen under for Excel.

Ordningen er nå vedtatt og gjennomføres i perioden fra nyttår til påske. Stor og kraftig manuell vekt for sau og gris. Dette var en lite gris men jeg mente at en gris veide – kg i slaktevekt. Mitt slagkraftige argument var at det kosta alt for mye å fostre opp en gris til over kg, og at det var kostnadseffektivt å slakte de hadde oppnådd denne vekten.

Her skulle jeg møte motstand. For søren meg skulle ikke en gris veie mindre enn min. Onsdag ble OA- grisen veid til kilo i beregnet slaktevekt. Vi vil gjerne vite hva den veier når den slaktes om dager. Vi kårer en vinner blant de som tipper riktig vekt eller er nærmest, og premien tilsvarer verdien av halve grisen i Gilde- produkter.

De to som tipper nærmest får verdier tilsvarende en kvart . For å betjene markedet best mulig har vi forholdsvis lang påmeldingsfrist. Planlegg utslaktingen før jul slik at du kan oppnå best mulig slakteresultater i din besetning. Mål og vekt for slaktegris innmeldt dager før slakting: . Griser som lever ute året rundt og som dessuten får leve lengre og vokse seg feitere saktere enn de fleste andre. Da har de en vekt på drøyt 1kilo.

Grisungene ser mer ut som villsvin med striper langs ryggen, etter en måned forandres utseendet og de blir enten rødlige, hvetefargete eller svarte . Enkel vekt , veie alle griser i tre – fire binger hver uke. Estimere medgått fôr siste uke. Før inn resultatene ukentlig i Felleskjøpets fôrkalkulator.