Ventrikkelsonde

Kunnskapsbasert fagprosedyre om håndtering av ventrikkelsonde. Mageslange, myk slange (til mm tykk) som føres gjennom munnen eller nesen og ned i magesekken eller tolvfingertarmen. Mageslange kan brukes til å hente væske, for eksempel ved magesaftundersøkelse.

Den kan også brukes til å tilføre væske, . Ventrikkelretensjon, Ileus.

Perioperativt ved abdominalkirurgi. Behov for enteral ernæring og manglende svelgfunksjon. Kontraindikasjoner Nedsatt bevissthet øker risikoen både for aspirasjon . Har avslutta epidural smertelindring, det er vanligvis vanskelige, smertefulle dager. På grunn av all spyinga har jeg fått lagt ned en slange i magesekken.

Det er ekkelt men bedre enn alternativet. Trist og sur og lei meg, men jeg tar i på gullrekka nå etter flere .

Rutinemessig bruk av nasogastrisk drenasje ( ventrikkelsonde ) og post-operativ faste (null per os) er to av hjørnesteinene i den tradisjonelle perioperative behandling ved bukkirurgi. Noen nytte er aldri blitt påvist vitenskapelig selv om selektiv bruk åpenbart har en plass i spesielle tilfeller. Er det noen som vil ta meg igjennom en steg-for-steg gjennomgang? Er det lurt å kveile sammen sonden i en bolle først sammen med f. Manglende eller ikke-fungerende ventrikkelsonde kan vanskeliggjøre tilgangen til målorganet ved laparoskopi. Filmen vises på en norsk nettside om laparoskopi med laparoskopiske filmer.

Nettsiden er unik i norsk og skandinavisk sammenheng. Ved inntak av store mengder sterk syre kan aspirering via ventrikkelsonde likevel være aktuelt. Ved tvil om indikasjon for å starte ventrikkeltømming utenfor sykehus kan Giftinformasjonen konsulteres.

Metode velges ut fra hva som er mulig. Pasienten innlegges akutt i kirurgisk avdeling. Ved paralytisk ileus er det viktig med sjokkprofylakse eller -behandling. Ved kvalme, oppkast og lang transporttid kan det være gunstig å legge ned ventrikkelsonde. Dette er spesielt viktig ved nedsatt bevissthet.

Aspirer ventrikkelinnholdet. Kirurgi i ansikt, kjeve eller hals (unntatt thyreoideakirurgi).

Langvarig, invasiv kirurg. Inngrep med bruk av ventrikkelsonde. Neostigminreversering av muskelrelaksantia. Forfatteren går igjennom gastroenterologiske prosedyrer som ascitestapping, nedlegging av ventrikkelsonde og rektoskopi. Deretter utdyper hun hvordan man gjør urinkateterisering, hvordan man tar prøver med tanke på kjønnssykdommer, og hvordan man lager cervixutstryk.

Det siste kapitlet omhandler . Det vurderes om pasientene i tillegg skal ha peroral antibiotika fra dagen før operasjonen. Under operasjonen legges det inn: epiduralt smertekateter. Nedleggelse av ventrikkelsonde , barneposten Read more about sonden, ventrikkelsonde , barnet, barneposten, barnets and sondens.

Men er ikke det sånn slange man dytter nedigjennom nesen og til magesekken? Krever ikke det sykehusinnleggelse så lenge den er i bruk? Jeg tenkte mer på varig hjelp til å få i meg nok næring,, altså en løsning som jeg kan . Det var varmt, men kinnene var røde og hun så fredfull ut på tross av at hun hadde ventrikkelsonde , respirator og drypp koblet til begge armene. Det flammefargede håret var like livløst som matt kobber. Jeg burde ha sett, burde ikke ha latt deg være alene.

Overlege Eva Grip kom bort og hilste på henne. Må da vurdere syrepumpehemmer. Avlastende kirurgi (stomi). Arteriekran , evt ventrikkelsonde. Sykepleier i mottak Anestesilege. Registrere RTS ( skjema ).