Villaks

Så har vi de som liker både villaks og oppdrettslaks, som meg. Om noen spurte meg `Vil du ha villaks eller oppdrettslaks? Begge deler`, som Ole Brumm bruker å si.

Jeg vil ha oppdrettslaksen, fordi den er sunn og den er lett tilgjengelig. Jeg vil også ha villaksen , men den er ikke så lett å få tak i, det er nok det . Ein har trudd at det er meir miljøgifter i oppdrettslaks enn i villaks , men no viser det seg at det er feil.

Det seier Anne-Katrine Lundebye, seniorforskar ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, (NIFES). Norske elver har unike laksestammer som er et resultat av tilpasninger til miljøet lokalt. Nå sier den hittil mest omfattende undersøkelsen i sitt slag at genene til laksen i minst seks norske vassdrag er påvirket av rømt oppdrettslaks. Det betyr at rømt oppdrettslaks har lykkes med å forplante seg i vassdragene.

Markert skille mellom stråler. Ofte redusert og forkrøplet. Fremste finnestråler er ofte sammenvokste og skjeve. Knuter og knekker i finnestråler.

Overdreven bøy i finnestråler. Man har trodd at det er mer miljøgifter i oppdrettslaks enn i villaks , men nå viser det seg at det er feil. Det sier Anne-Katrine Lundebye, seniorforsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) til forskning. Vanlig laks kommer fra oppdrett. Lundebye har ledet et stort forskingsprosjekt der norsk villaks sammenlignes . Villfanget fisk er bedre enn oppdrettsfisk.

Makrell og sild er bedre enn oppdrettslaks, hvorfor? Regjeringen ønsker at den skal vokse innenfor miljømessig bærekraftige rammer. To viktige miljøutfordringer er å redusere påvirkningen fra rømt oppdrettslaks på villaks , og påvirkningen av lakselus på ville bestander av laksefisk.

NINAs virksomhet er hovedsakelig rettet. Genbank for laks er et viktig virkemiddel for å sikre arvematerialet fra norsk villlaks. Levende genbank for villaks. Vi har i dag tre slike genbanker i Norge. Det er påvist særtrekk med genetisk bakgrunn hos norske laksebestander.

Disse særtrekkene karakteriseres som genetiske . Mer eller mindre lubben kropp. Vanligvis smal halerot, men likevel kraftigere og kortere enn hos villaksen. Vi auksjonerer bort flotte objekter donert av elveeiere og støttespillere.

Inntektene hjelper oss å fortsette arbeidet for å redde villaksen , så hold av datoen og kom på auksjon! Rått fiske, ny kunnskap, og mye moro. Når vi ikke er ute å fisker, overnatter vi i lavvo, lager mat på bålet og blir kjent med andre unge laksefiskere fra hele landet.

Alt du må ha med deg er sovepose, underlag . Vet du at det er villaksstammer i Sør- Trøndelag og at flere av laksestammene våre har dødd ut? Foto: Kari Tønset Guttvik. Merking av villaks i Trondheimsfjorden.

Lær å se forskjellen på villaks og oppdrettslaks. Nivåene for dioksin, sprøytemidler som DDT og bromerte flammehemmere er høyere i villaks enn i laks fra oppdrettsanlegg. Som man kan se av grafen over inneholder oppdrettslaks og villaks omtrent like mye av de forskjellige næringsstoffene.

Man kan se at oppdrettslaksen inneholder litt mer mettet fett og litt flere kalorier enn villaks , men til gjengjeld inneholder den også mer vitamin D. Det brenner et blått lys for villaksen. Villaksen inneholder på sin side en god . Det er bred enighet blant forskere om at rømt oppdrettslaks og lakselus er blant de mest betydningsfulle og minst kontrollerte trusselfaktorene mot vill laksefisk. Erik Steru Biolog og fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver.