Vortex måler

Hvis en restriksjon ( i vortex – måler kalt bluff body eller shedderbar) plasseres i en strømning ved meget lav hastighet, vil strømningen rolig passere på hver side. Når hastigheten øker og treffer restriksjonen, vil mediet danne virvler skiftvis på den ene og den andre side av restriksjonen. Den er rettet mot energi applikasjoner i ulike bransjer. Produsentens 84-serie har ingen bevegelige deler, og er et velegnet som alternativ til turbinmålere og måleblender (differansetrykk, DP).

Bruksområder dekker også overvåking av dampkjeler, . Vi starter med trykkdifferansemeterne ( DP – Differential Pressure), måleblende, venturirør og annubar.

Felles for teknologien, er måling av trykkforskjellen før og etter sensoren. Eit flowmeter eller ein gjennomstrøymingsmålar er eit instrument for å måla gjennomstrøyming med. Det er ikkje lett å måla gjennomstrøyminga direkte, så ofte vert det brukt andre typar måleinstrument, som gjev ein verdi som gjennomstrøyminga kan reknast ut frå. Desse måleinstrumenta vert då kalla flowmeter.

Vortex flowmåler til gas, damp og lav viskose væsker. Vortex er det engelske ord for hvirvelstrøm, og det er netop det, der genereres og aftastes i en Vortexflowmåler. Denne måler bruges til gas, damp og lav viskose væsker.

Måleren består av en pinne, som mediet flyter rundt.

Det vil dannes vortexer ( om du ikke vet hva det er) bak pinnen. Hver enkelt vortex vi lage en målbar vibrasjon i . Create interactive lessons using any digital content including s with our free sister product TES Teach. Get it on the web or iPad!

KROHNE ultralyd mengdemåler en måler man alltid kan stole på. Det er mange forskjellige måter å regne ut hvor mye vann som strømmer igjennom et rør som for eksempel ved hjelp av differanse trykk, men det denne Vortex måleren gjør er at den måler ved at den er utstyrt med et hinder mitt i røret som en kan se på bildet nedenfor. Resultatet da av denne hindringen er . Vortexflowmålere – VortexprincippetMåleprincipVortexflowmålere bruges til at måle flowhastigheden på gas og væske i fyldte rør. Måleprincippet er baseret på udviklingen af en von Karman-hvirvel bag et legeme monteret i røret. Den periodiske dannelse af hvirvler sker først fra den ene side og deref.

At any rate, she had the lowest barometer of them all on these days, and is, therefore, supposed to have been nearest the vortex. I requested Lieutenant Aulick to project the position of the vortex separately for each one of these records, according to the theory, denoting the direction of the wind . Har akkurat fått meg en sånn. Førsteinntrykk er at jeg ble overrasket av klarheten i optikken.

Gamle leicaen jeg hadde, mener jeg at den var uklar i optikk. En Vortex – måler stiller, grundet sit måleprincip, en del krav til indbygnings- og installationsforhold for at sikre mod turbulenser, swirl eller asymmetriske flowprofiler. Dette betyder ofte, at der kræves lange lige rørstræk før og efter målepunktet. For at forenkle installationskrav har Siemens valgt at introducere .