Vrakpant traktor

For eksempel får man ikke vrakpant for mope motorsykkel, lastebil, traktor , motorredskap, beltebil eller campingvogn. Dette, sammen med variasjonene på årsavgiften du eller forrige eier har betalt, avgjør hva du faktisk får utbetalt. Du finner de fleste mulighetene for utbetaling listet opp under: . Leverer du bilen din til et bilopphuggeri, så bidrar du til et bedre miljø i tillegg til at du får vrakpant.

Vi er en skraphandler i Hedmark, men er representert i store deler av landet. Bearbeiding av skrap metall for omsmelting. Vi henter og gjenvinner traktorer og landbruksredskap. Kjøretøy som er registrert på kjennemerker som lysegule typer på sort bunn.

Trekkbiler som ikke faller inn under nr. Lastebiler, busser, traktorer og anleggsmaskiner ender i naturen. Motorvogner som er år eller . Ingen ordninger eksisterer for å sikre behandlingen av utrangerte, tunge kjøretøy. Resultatet er forsøpling og forurensning. Min nå år gamle Fordson Dexta er til vurdering – mulig den har bikket over grensen for at det er fornuftig å rehabilitere den.

Så vidt jeg kan se er det ikke vrakpant for traktor , men må jeg betale for å få levere den til et vrakbilmottak, tar de i mot slikt? Skal du vrake mope traktor , taxi, . Den nye vrakpanten for fritidsbåter, campingvogner, varebiler og motorsykler som budsjettpartnerne innfører, kan bli justert på flere punkter før den settes ut i livet. Dersom du ønsker kontant utbetaling kan vi forskuttere, du får da kr 2. Vrakpanten er for tiden kr 3. NEI, 50 motorredskap (motorkran).

Innføringen av vrakpant ble gjort for å redusere dumping av biler på steder de ikke skal være, altså et miljøfremmede tiltak. Siste redigering: fredag 04. Når du vraker bilen din på en godkjent vrakplass får du utbetalt vrakpant etter gjeldende sats. Skatteetaten overtok fra 1. Når bilen er vraket leverer du skiltene til en trafikkstasjon.

I mange år har vi hentet utrangerte traktorer. I tillegg kan du slippe å betale avgift hvis du ikke bruker bilen en periode. Om du har et kjøretøy som kun brukes deler av året, eller du skal reise bort i lang . Det står riktignok: I forslaget til revidert Nasjonalbudjsett foreslår nå Regjeringen å øke vrakpanten enda en gang, .