Yersinia ruckeri

Sykdommen kan gi økt dødelighet hos en rekke fiskearter, men er hovedsakelig kjent som et patogen for laksefisk og da særlig laks og regnbueørret. Yersinia ruckeri is a species of Gram-negative bacteria, known for causing enteric redmouth disease in some species of fish. Yersiniose opptrer vanligvis i settefiskfasen, men har de siste 5 . A draft genome for Yersinia ruckeri has been published. Detection and identification . Enteric redmouth disease (ERM) is a serious septicemic bacterial disease of salmonid fish species.

It is caused by Yersinia ruckeri , a Gram-negative rod- shaped enterobacterium. It has a wide host range, broad geographical distribution, and causes significant economic losses in the fish aquaculture . Først identifisert på 50-tallet i USA. Internasjonalt, hovedsakelig regnbueørret. Diagnostikk: FVG Norge anbefaler: Real- Time PCR: For en optimal analyse, bør prøver tas fra hodenyre. PCR er et godt verktøy for å påvise subklinisk infeksjon.

Bakteriologi: For påvisning av Yersinia ruckeri , . Et av de beste forebyggende tiltakene mot sykdommen er vaksinering. Det er ikke praktisk å vaksinere små fisk, og derfor er . The latter is pathogenic in salmonids (family Salmonidae), including rainbow trout and Pacific salmon. When I first began the search for my microbe of the week, I decided to ask my Dad for some suggestions. He is a Fisheries Biologist for the Missouri Department of Conservation.

For that reason I thought he might know about a bacterium that Dr. After a little bit of searching we decided upon Yersinia. Yersinia ruckeri (Enteric Redmouth. Disease, ERM) ersinia ruckeri affects fingerlings of potentially all salmonids.

In salmonids, mortality increases dramatically following periods of stress due to environmental conditions and handling. Survivors of enteric redmouth disease outbreaks become carriers, . Antigenic and molecular characterization of Yersinia ruckeri proposal for a new intraspecies classification.