Repollo

El repollo , col repollo ​ o col cerrada (Brassica oleracea var. capitata L.) es una planta comestible de la familia de las Brasicáceas, y una herbácea bienal, cultivada como anual, cuyas hojas lisas forman un característico cogollo compacto. También se le conoce como repollo blanco por su característico color verde pálido, . El repollo es la variedad de col más utilizada en Europa central, siendo Alemania uno de los principales países productores. Beneficios del repollo , e información sobre sus diferentes propiedades nutricionales. Descubre también cuáles son sus contraindicaciones.

La col, ó Repollo , es indudablemente una verdura valiosa para la alimentación.

Todos la usamos en casa. Anímate a cocinar nuestras ricas recetas con repollo mientras descubres los beneficios de esta rica verdura. Recetas de repollo para toda la familia! El repollo es una verdura que desciende de la familia de las brasicáceas con una forma redonda, cogollo central y rodeado de hojas que pueden presentarse.

Las coles con repollo pertenecen a la familia de las Crucíferas. En ella se incluyen más de 3géneros y unas 3. Los repollos son, con toda probabilida el grupo de coles más popular. La importancia de esta familia de verduras reside en que . Read More

Water board

A water board is a regional or national organisation that has very different functions from one country to another. The functions range from flood control and water resources management at the regional or local level (the Netherlands, Germany), water charging and financing at the river basin level (France), bulk water supply . Dutch water boards (Dutch: waterschappen or hoogheemraadschappen) are regional government bodies charged with managing water barriers, waterways, water levels, water quality and sewage treatment in their respective regions. These regional water authorities are among the oldest forms of local government in the . Board of Water Supply (BWS) customers have several options in which they may pay their bill.

Learn more about each metho as well as get more information about rates and water system facilities charges.

The Buffalo Water Board is a public benefit corporation of the State of New York and is dedicated to providing water service to its customers, in fulfillment of its obligations and the exercise of it authorities established by the Buffalo Municipal Water Finance Authority Act of the State of New York and other applicable law. Take a look at some questions most frequently asked by our customers to see if they might help to answer any questions you have. Read More

Wagyu entrecote

Japan nylig ble tillatt, kan A La Carte Produkter nå tilby topprestauranter og delikatessebutikker ekte japansk wagyu indrefilet, ytrefilet og entrecôte. For første gang kan man nå få ekte japansk wagyu – verdens mest ettertraktede og forfalskede biff – i Norge. Wagyu (和牛, Wagyū , Japanese cow) is any of four Japanese breeds of beef cattle, the most desired of which is genetically predisposed to intense marbling and to producing a high percentage of oleaginous unsaturated fat.

The meat from such wagyu cattle is known for its quality, and commands a high price. Of the four unique Wagyu breeds raised in Japan, Miyazaki Wagyu is Japanese Black Wagyu, known as Kuroge Washu in Japan.

This breed accounts for of Wagyu raised in Japan. For it to qualify as Miyazaki Wagyu beef , the beef must grade A-or A-5. At Debragga we use only Agrade with a marble score or . Winner of the last two culinary Olympics, beating Wagyu from all over Japan – even from KOBE – Miyazaki Wagyu KOBE BEEF Style Beef is . As the import ban on Japanese wagyu lapses, Xanthe Clay finds out where to get the best. Normalt sett en aldeles uhørt pris for kjøtt. Read More

Villaks vs oppdrettslaks

Markert skille mellom stråler. Ofte redusert og forkrøplet. Fremste finnestråler er ofte sammenvokste og skjeve. Knuter og knekker i finnestråler. Overdreven bøy i finnestråler.

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

Så har vi de som liker både villaks og oppdrettslaks , som meg. Om noen spurte meg `Vil du ha villaks eller oppdrettslaks ? Begge deler`, som Ole Brumm bruker å si. Jeg vil ha oppdrettslaksen , fordi den er sunn og den er lett tilgjengelig. Jeg vil også ha villaksen , men den er ikke så lett å få tak i, det er nok det . Alle vet at man bør spise mer fisk, og at denne fisken helst bør være av den fete typen.

Det er ikke like lett å få i seg nok vitamin D og omega-gjennom torsk som det er gjennom for eksempel makrell og laks. Sistnevnte er både billig og lett tilgjengelig på grunn av alle oppdrettsanleggene rundt om i verden. All oppdrettsfisk skal drepes og skjellprøver skal leveres TOFA.

Veterinæristituttets guide for å skille oppdrettslaks og villaks finner . Rømt oppdrettslaks med sammenvoksninger i magen. Read More

Favn ved vekt

Er det slik at favn ved er av ulik mengde, etter hvor man befinner seg i landet? Korriger meg om det er feil! Tror det er litt forvirring om dette, inkl.

Vedsekker i følge Norsk standard: liter – x cm. Er en favn med bjørkeved jeg mener.

Normalt er det vel ca fukt i disse etter som jeg har hørt. Er også mjeg mener og ikke m2. Prøver å finne ut hvor mye ved jeg får med meg i . Ved fuktighet inneholder all ve uavhengig av treslag, svært nær kWh per kilo virke. Siden treslag har ulik tetthet, og dermed vekt per volum, inneholder de på langt nær like mye energi pr.

I tillegg varierer egenvekten (tettheten) lokalt pr. Til sammenlikning så veier en favn. Ved er trevirke, og stammer fra det norrøne ordet viðr.

Ved er dødt og hardt cellevev i røtter, stammer og grener, og forekommer i trær, busker og lyng. Ved er ofte opphugget, sanket og brukt til brensel. Volum i liter løs kubikkmeter.

Vedfakta Brennverdien på ved handler om vanninnhold og vekt. Prisen på energien du får fra veden er helt avhengig av vanninnholdet. Favn , volumenhet for ved til brensel. Nå er: favn = m (meter) høy, m bred og vedlengden mRominnholdet av en favn er m hvorav m(cirka ) er fast vedmasse. Read More

Planteplankton

Planteplankton eller fytoplankton er planktonorganismar med fotosyntese. Desse er som regel for små til å bli sett med det blotte auga, iallefall individuelt. Dersom det er mykje planteplankton i vatnet kan ein likevel sjå dei som eit grønt skjer i vatnet.

Dette kjem av klorofyll i cellene deira eller av pigment i såkalla . Bildet viser diatomeer (kiselalger) i vårblomstringen: lange buede kjeder av Thalassiosira nordenskioeldii og rette, stavformede cellerekker av Skeletonema costatum (mindre), foruten noen større sentriske diatomeer.

Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske . Hvad er planteplankton ? Vi kan ved at se ned i vandet kun ane deres tilstedeværelse som en farvning af vandet eller ve at sigtedybden er ringe. Det, som gør dem så betydningsfulde, er, at de står for hovedparten af den plantebiomasse, som . Planktonalgar ( planteplankton ) i sjøen er for det meste mikroskopisk små eincella organismar som svever rundt i vatnet. Dei har fotosyntese og kan med hjelp av energi frå sollyset lage nytt organisk materiale av karbondioksy næringssalt og vatn.

Dei formerer seg ukjønna ved todeling, men kan . Fagstoff: Om lag halvparten av den totale primærproduksjonen globalt skjer i havet, og her er de mikroskopiske planteplankton -organismene svært viktige. Read More

Dekningsbidrag 1 og 2

Det vil si etter at både de variable og de. Mens dekningsbidrag beregner kun variable kostnader, trekker dekningsbidrag også fra faste kostnader, inkludert varekostnader. Man kan også komme borti begrepet dekningsbidrag , som muligens er noe mindre brukt.

Vi kan også ta hensyn til faste gruppekostnader (særkostnader) dersom vi skal se på f. Det beløpet vi kommer fram til etter å ha trukket fra variable kostnader, kaller vi da dekningsbidrag , mens vi taler om dekningsbidrag for å angi det resultatuttrykk vi kommer fram til etter å ha trukket fra de faste . I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningsounkt analyse? Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. Dette tilsier også at dekningsbidraget er et enda dårligere resultatmål i økologisk produksjon enn i tradisjonell produksjon. Dette er tilsvarende det som også har blitt gjort i . Løsningsforslag F-oppgaver i boka.

Produsenten maksimerer overskuddet ved å velge det kvantum som gir likhet mellom markedsprisen og grensekostnaden. Nei, så lenge dekningsbidraget er større enn null er det lønnsomt å produsere, selv om bedriften går med underskudd. Read More

Tørrsalting av fisk

Her i landet var salt dyrt og ble sett på som en luksus artikkel. Salt har konserverende virkning. Føreløpig har jeg testet ut tørrsalting med grovt havsalt, og fått et noenlunde bra resultat.

Legger filetene med skinnsiden ne og strør et lag salt på, som jeg prøver å fordele mer på den tykkeste delen av fisken og mindre på de tynne delene. Forskjellig innlegg 16.

Bufret Lignende Før vi hadde muligheten til å oppbevare fisken frosset, var det viktig å beherske ulike typer for konservering når fisken skulle oppbevares over tid. Mange av konserveringsmetodene har utviklet seg til å bli en del av vår tids matkultur, og noe av den mest spennende, tradisjonelle sjømaten er basert på tørking, salting , røyking . Ved salting blir vann trukket ut av fisken , og den får en fastere konstistens. Fremgangsmåten er litt forskjellig for de forskjellige fiskeslag, se under på oppskrifter.

Akkurat som kjøtt kan salting av fisk være en forberedelse til røking. Bruk bare førsteklasses fisk som renses skikkelig og . Salting av fisk trekker ut vannet og forlenger dermed holdbarheten. Salting er en gammel metode for konservering av mat hvor salt tilsettes.

Read More

Solcellepanel billig

HØYKVALITETS SOLCELLEPANEL : En av våre bestselgere. Høykvalitets solcellepanel fra Sunel. W panel med glass og alu-ramme. Panelet er polykrystallinsk og har høy effektivitet i forhold til størrelsen.

Panelet leveres med ca meter solarkabel med MC-plugger. Et meget godt panel som er grundig testet til en god .

Solcellespesialisten leverer alle typer solcellepanel til meget lave priser. Vi har polykrystallinske solcellepanel , disse kalles også multikrystallinske solcellepanel. Disse panelene er de som gir mest for pengene idag. Den andre typen solcellepanel er monokrystalinske solcellepanel. De beste monokrystalinske solcellepanel.

Dette er i praksis ikke mulig med solceller alene, da det er for lite sol i Norge. Man kan rent teknisk klare det hvis man har en annen varmekilde enn strøm, samt har en alternativ energikilde om vinteren som produserer nok strøm. Feks en vindmølle kombinert med et diesel aggregat.

Boomen startet en utvikling hvor europeiske solpanel- produsenter bukket under for langt billigere paneler fra kinesiske leverandører – og førte til et prisras som har gjort solceller oppnåelige for folk flest, også i Norge. Read More

Sau vekt

Norsk hvit sau er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs. Ved utegang er de små, med god vinterfôring veier væren 80–kg og søya 60– kg. Forskjellige saueraser: 1) Spælsau.

Sau , sauer , partået klovdyrslekt i. Lam og sauer sendes på slakteriet på høsten og bonden får betalt etter vekt og kjøttkvalitet.

Det er derfor viktig at lammene har god tilvekst fra våren av og utover sommeren. Selv godartet munnskurv og parasitter som sauen kan leve med kan gi lavere slaktevekt og dermed økonomisk tap. Svake dyr holdes gjerne på . Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder.

For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen. Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen .

Klassifiseringa på sau og lam går etter disse bokstavene: E. Såvidt jeg vet er det klassifisering på kjøttfylde, muskelutvikling, fettkvalitet og fordeling på dyret. Fyll gjerne inn om jeg har glemt noe her. Read More