Akvakultur

De tidligste eksempelene på akvakultur var oppdrett av karper i Kina, som man kjenner til har foregått fra ca. Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbei fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor . Lisens for bruk av data.

Programområde for akvakultur – Læreplan i felles programfag Vg2. Programfagene skal utvikle markedsforståelse og gi innsikt i næringens rolle i samfunnet og rolle som internasjonal . Det er en næring i rask endring med hensyn til produksjonsregimer, arter og rammebetingelser. I næringen stilles krav til kvalitet i prosesser og produkter, og næringen etterspør yrkesutøvere med markedsforståelse og innsikt i . Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. Studier, skoler og studiemuligheter.

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen AKVAKULTUR (Bachelor).

Akvakultur omfatter fiskeoppdrett, skalldyroppdrett og dyrking av alger. Studiet går under: Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. Det er registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på studiested. Det er registrert relaterte studier, og det finnes relaterte . Matfisk (tonn), Andel, Prosent, Førstehåndsverdi, Prosent.

I mange utviklingsland representerer oppdrettssektoren et stort potensial for næringsutvikling, økonomisk vekst og matsikkerhet. En stor del av denne produksjonen foregår i Asia. Hos oss får du dra ut med båt for besøke et ekte oppdrettsanlegg med laks og ørret, møte de som jobber med fisken og du får omvisning i våre flotte . Verden trenger studenter som har kunnskap om det marine miljø, dets klimautfordringer og bærekraftige utnyttelse, og kan bidra med ny kunnskap til havbruksnæringen. Som masterstudent i biologi og akvakultur blir du en del av et internasjonalt miljø.

Du får muligheten til å løse aktuelle biologiske, molekylærbiologiske og . Marinbiologi og akvakultur. Norge er en kystnasjon og de ressursene som finnes i havet spiller derfor en stor økonomisk rolle for landet vårt. Kunnskap om de marine økosystemene er viktig for at vi skal kunne ta vare på artene som lever i havet, og dermed også . Oppdrett av laksefisker er den dominerende formen for akvakultur i Norge, og vi er verdens største produsent av atlantisk laks.

Oppdrett av torsk og blåskjell er også etablerte næringer, men ikke i så stor skala.

Programfagene er sterkt vektlagt på Vgog har som målsetting at elevene skal få solide fagkunnskaper og ferdigheter innen viktige akvakulturfaglige områder. Det legges spesielt stor vekt på sammenhengen mellom biologi, teknologi, økonomi og driften av et oppdrettsanlegg gjennom året. Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Saksbehandling akvakultur.

Fylkeskommunen har med virkning fra 1. Dette betyr at fylkeskommunen først kvalitetssikrer mottatte søknader og videresender for behandling til angjeldende kommuner . Etter ti års forskning har Nofima knekket koden for hvordan oppdrettere kan produsere steril laks. Allerede under eggstadiet påvirkes et viktig protein, slik at laksen ikke blir i stand til å produsere kjønnsceller.