Antall oppdrettsanlegg i norge

Antall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats etter type produksjon og fylke. Statistikken gir en oversikt over norsk oppdrett av fisk og skalldyr. Den omfatter opplysninger om selskapenes beholdning, kjøp, salg og tap av fisk og skalldyr, samt arbeidsinnsats . VGs kart er basert på data innhentet fra Havforskningsinstituttet 11. KLAR TALE: Professor Trygve Poppe ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet.

De siste tiårene har næringen vokst kraftig, og Norge er nå verdens største eksportør av oppdrettslaks. Stavanger i sør til Nordkapp i nord. Du kan zoome i kartet og utforske nærmere, eller gå til Utforsk kart for å se oppdrettsanlegg andre steder langs kysten. Lavere tetthet vil også redusere antallet potensielle verter for parasitter og sykdom, og dermed stagge de alvorlige problemene dette utgjør for oppdrettsnæringen i dag.

I samme periode blir antallet oppdrettstillatelser for andre arter, blant andre torsk og kveite, fordoblet. De omsatte for 7milliarder kroner ifjor. Skyhøye laksepriser til tross, resultatene ble preget av biologiske utfordringer. Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man føder opp fisk. Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt.

Antall personer knyttet til produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder er økende. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbei fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen. Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor . Vi snakker ikke om Arne Hjeltnes, men om det han og lunsjgjestene har på hjertet – og på menyen: At laks kommer til å bli enda viktigere for Norge i framtiden.

Nye typer oppdrettsanlegg testes ut, både lukkede anlegg som flyter i sjøen, havmerder som videreutvikler teknologi fra oljebransjen, gigantiske skip langt til havs, . Norge har store naturlige fortrinn for oppdrett av laks og ørret i sjø. Veksttakten i verdiskapingen fra norsk havbruksnæring har vært svært sterk sammenlignet med øvrig industri og økonomien som helhet. Også i absolutte tall kommer oppdrettsnæringen godt ut sammenlignet med andre . Kan halvere CO₂-utslipp fra oppdrettsnæringen. Solceller og vindmøller kan bidra til å halvere dieselforbruk og CO₂-utslipp med en ny kraftløsning for oppdrettsanlegg. HARDANGER (NRK): Store mengder . Marine Harvest har i sin nye industrihåndbok, rangert de største oppdrettsselskapene i Norge og globalt.

Tidligere har oppdrettsnæringen i Norge , og til dels Skottland og Chile, vært preget av mange og små bedrifter. For å opprettholde Norge sin posisjon som leverandør til over av verdens laksemarke må det tildeles minimum konsesjoner i . I tjenesten har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen. Opplysninger om forekomst, antall og utviklingsstadium av lakselus på fisk i akvakulturanlegg rapporteres ukentlig til Mattilsynet. Sammen med mottiltak blir disse opplysningene nå . Klager Sandberg inn for Sivilombudsmannen. Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet påklager fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om å øke antall laks i oppdrettsanleggene.

I et normalt oppdrettsanlegg med laks er det kanskje over en million individer og slakteverdien kan være godt over millioner kroner. Sett i et kort historisk lys er oppdrettsnæringen i Norge en lukrativ virksomhet som totalt sett har hatt gode inntekter og bidratt vesentlig til sysselsetting og ny infrastruktur i .