Astaxanthin laks

Astaxanthin er et pigment som gir rødfarge til laksefileten. I tillegg er astaxanthin en kraftig antioksidant som er vist å ha positive effekter på kroppens forsvar mot stress og sykdom i pattedyr. Hverken laks eller andre dyr kan lage astaxanthin selv. I havet vil alger som lager astaxanthin bli spist av krepsdyr, . Muskelfargen er av markedet sett pd som det viktigste kvalitetskriterier hos laks etter ferskhetsgraden.

Denne fargen skyldes avleiring av fargestoffene astaxanthin eller canthaxantin.

Laksen kan ikke produsere disse fargestoffene selv men mi fd de tilfdrt gjemom. Bakgrunnen for fargingen, er at all laks opprinnelig er hvit og grå i kjøttet. Villaksen får rødfargen gjennom reker og andre krepsdyr i havet, mens oppdrettslaksen er nødt til å få denne fargetilsettingen kunstig, gjennom fargestoffet astaxanthin. Det tilsettes fôret oppdrettslaksen får. Carotenoidet astaxanthin er et pigment som antageligvis er mest kjent som rødfargen i kjøttet til laks og skallet til reker og hummer.

Allerede for år siden viste Havforskningsinstituttet at astaxanthin var nødvendig for laksens liv og helse. Planter og dyr er altså helt avhengige av carotenoider. Det har også lenge vært kjent . I en doktoravhandling ved Akvaforsk har Trine Ytrestøyl viste at høstsmolt av laks utnytter astaxanthin mer effektivt enn vårsmolt.

Funnet er positivt i forhold til at stadig mer smolt som produseres settes ut i sjøen om høsten. Annet er vitaminer, mineraler, pigmenter og aminosyrer. Resultatene fra forsøket skal kunne bidra til å utvikle fôrkonsept for optimal . Laksefôr inneholder også antioksidanten astaxanthin , som tilsettes for å styrke laksens immunsystem og for å beskytte laksens vev. I naturen får laksen astaxanthin i seg når . Det er også en kilde til vitamin A. Forbrukeren derimot, vil ikke ha en hvit laks , selv om smaken er den samme derfor tilsettes astaxanthin i foret til laksen.

En annen mulighet er bruken av tørket, rød gjær, som produserer det samme pigmentet. Rømt laks og ørret fra oppdrettsanlegg er et økende problem i norske elver. I tillegg til at de kan spre sykdommer, er man bekymret for genetisk forurensning av de lokale bestandene dersom de går opp i elvene for å gyte.

Annen fisk kan ha høyere fordøyelighet av astaxanthin enn laks. Selv om anslagsvis av absorbert astaxanthin omsettes har laksefisk trolig lavere metabolsk omsetning enn annen fisk, noe som kan medføre innfarging av muskelen. Reduksjon av omsetningen vil føre til bedret utnyttelse av astaxanthin.

Hoene overfører denne fargen til egga når dei blir danna i gonadane. På grunn av uttynning av syntetisk astaxanthin for laks som rømer det første året i sjøen kan ein ved hjelp av denne metoden berre kjenne att av den rømde laksen, resten vil ha astaxanthininnhald som villaks og kan ikkje . Prosjekt: Improved pigmentation in Atlantic salmon. Videre er det påvist at pigmentet binder seg like godt til muskel fra laks som for hyse . Bodø: Laks akkumulerer fargestoffet astaxanthin som tas opp fra fôret.

Reker, krabber, krill og hummer får alle sin rødfarge fra nettopp dette stoffet. Disse sjødyrene lever av en diett basert på plankton og alger som inneholder store mengder . Tilgang: Tilgang for alle. Overordnet post: Norsk fiskeoppdrett. Kvalitetsforskjeller fører ofte ikke til. Laks er kjent for rødfarge, og forskjellige markeder foretrekker forskjellig grad av rødfarge.

Denne ble laget på grunnlag av tidligere forsøk som beskriver hvor mye astaxanthin som er nødvendig i fôret for å oppnå . Syntetisk astaxanthin benyttes hovedsakelig i fôret til norsk oppdrettslaks og – ørret, men økt produksjon av økologisk laks innebærer krav om bruk av naturlige pigmentkilder. I tillegg til et økende marked for økologisk laks i Norge, er USA, Frankrike og Tyskland store forbrukere av norsk økologisk laks. Lakse -oljen er unik fordi den inneholder over forskjellige Omega fettsyrer samt det viktige antioksydantet astaxanthin. Den reneste Omega fra Norsk laks. Alle alternativer er for to måneders forbruk (1kapsler).

Ved abonnementskjøp er det halv pris på første forsendelse, neste boks vil du motta automatisk om 7-uker, til ordinær pris. Ved enkeltkjøp, er der ingen .