Atlantisk laks

Smolten vandrer ut gjennom fjordene og videre ut i havet hvor den tilbringer de neste ett til fire år. Biologi › Dyr › Fisker › Strålefinnede fisk › Ekte beinfisk › Laksefisker Bufret Lignende 16. Den atlantiske laksen består av et stort antall bestander som er knyttet til vassdrag med utløp til det nordlige Atlanterhavet. Småblank er en variant av atlantisk laks (Salmo salar).

Norge er i dag ett av laksens kjerneområder og har betydelig andel av totalbestanden, ca.

Arten har sin naturlige utbredelse fra Nordvest-Russland i nord (vest for Ural) til Portugal i sør, inkludert Storbritannia, Irlan Island og -på den andre siden . ShareThis Copy and Paste. Norsk atlantisk laks forekommer i vill tilstand i Nord-Atlanteren, og blir gjerne omtalt som den flotteste laksearten. Oppdrettslaksen har samme opphav som villaksen. To start page for Nasjonal digital læringsarena.

Det er genene til atlantisk laks , Salmo salar, som nå skal kartlegges. Forskningsrådet har koordinert arbeidet fra norsk side. Coho-laksen kan kvitte seg med lakselus ved å innkapsle lusen med huden.

Canadiske forskere har studert genetikken bak denne egenskapen. Atlantisk laks gyter i elver på begge sider av Nord-Atlanteren. Erik Kjærner-Semb disputerer 6. Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Genetics behind puberty and adaptation in Atlantic Salmon revealed by genomic studies”. Gjellesykdommer er et stort problem hos oppdrettet atlantisk laks i mange land og påvises både før og etter sjøsetting.

Tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk fiskeoppdrett for oktober er Gill Health Initiative. Normale gjeller hos oppdrettslaks. Norges mest brukte nettavis for økonomi, næringsliv, børs og finans.

Rå, rask og rett på sak. Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter. Normen er retningsgivende for . Latinsk navn: Salmo salar Andre norske navn: Parr, smolt, tert Familie: Salmonidae Leveområde: Utbredt i elver på begge sider av Atlanterhavet, fra Spania til Nordvest-Russlan og fra Maine i USA til Nord-Canada, og i Østersjøen.

I den marine fasen av livssyklusen er laksen . Creative Commons license icon. Om denne læringsressursen. Powered by Pressflow, an open source content . Denne oppgaven belyser et tema som har blitt viet lite oppmerksomhet i oppdrettsnæringen og sammenligner atferd og lusenivå til økologisk laks og regnbueørret i gravitasjonsutspilte merdsystemer.

Arbeidet ble gjort ut fra følgende problemstilling. Hvilke forskjeller i atfer vekst og lusetall er det mellom laks og .