Atp måler

ATP – måler SystemSURE Plus. Direkte renholdskontroll på sek. Verdensledende måleinstrument for rask og sikker kontroll av overflater og væsker.

ATP måleren PD-er bygget på tidligere modell, PD-og baserer seg på målinger av Bioluminisens. Bioluminisens oppstår ved ensymisk nedbrytning av Adeosintrifosfat (ATP) og Adenosinmonofosfat (AMP).

Defective cleaning is rapidly identified on site, thus helping to prevent incidents by prompting corrective re-cleaning procedures. This reliable monitoring of fluids, dry and moist surfaces increases sensitivity from patented measurement system for ATP and AMP. Measurement in RLU–Relative Light Units, data transfer via . Brukes til å utføre renholdskontroll i løpet av sekunder.

Kikkoman Lumitester PD-atp – maler er designet for å kunne utføre hygienekontroll på sekunder. Svabere leveres som tilbehør. Instrumentet er meget godt egnet til renholdskontroll.

Selve målingen tar sekunder etter at et område er svabret. Basert på måling av adenosintrifosfat ( ATP ). ATP finnes i alle dyr, grønnsaker, bakterier, mugg- og gjærceller, . System SURE Plus oppfyller alle krav til . Vi leverer bakteriemåleren som vises på TV- gå gjerne inn på vår nettside og kjøp den til kampanjepris i dag! Apparater som måler ATP er enkle å betjene. På kort tid kommer det opp et tall som viser mengden av ATP på det området som blir testet.

ATP (Adenosin triphosfat) er et universelt molekyle i og omkring alle levende celler. ATP virker som energitransportør i metaboliske processer. ATP er derfor til stede i celler fra bakterier, dyr, mennesker, gær og skimmel. Teknologien som brukes er adenosintrifosfat ( ATP ) bioluminescens.

Når man måler ATP verdier er det adenosine triphosphate ( ATP ) som er det universale energimolekylet funnet i alle plante-, dyre-, bakterie-, gjær- og muggceller som måles. Man måler med andre ord mengden cellemateriale ( biologisk materiale) som er tilstede på prøvepunktet. Hygiena laver håndholdte ATP målere (EnSURE og SystemSURE PLUS) samt en bordmodel (PI-102).

Hygiena udvikler konstant nye test til deres ATP platform og deres mål er, at platformen bliver et håndholdt laboratorium, som lynhurtigt giver pålidelige resultater. Til instrumenterne EnSURE og .

Vi kan være en støttespiller og samarbeidsparten ved hygienekontroll. Vi vil ved mikrobiologiske kontroller bruke Hygicult til å måle eventulle mikrobiologiske rester på områder. I de år har vi samlet utrolig mange erfaringer med at implementere ATP måling i fødevareindustrien, catering, sundhedssektoren og mange andre steder og .