Biprodukt

Et eksempel på biprodukt er oksygen under fotosyntese, et annet er arsen når man smelter koppermalm for å danne kobber. Stubb Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe. Alle som produserer mat av animalske råstoffer, eller lager produkter som inneholder denne type råstoff, blir eier av et biprodukt fra det øyeblikket varen ikke lengre kan gå til humant konsum.

Finn synonymer til biprodukt og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett.

Definisjon av biprodukt i Online Dictionary. Betydningen av biprodukt. Norsk oversettelse av biprodukt. Oversettelser av biprodukt. Informasjon om biprodukt i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Verden trenger mat og verden trenger energi. Derfor er det så spennende å gjøre biprodukter fra biodiesel, i dette tilfellet raps, til en bedre proteinkilde for fisk, sier Trond Storebakken. Han er professor ved Aquaculture Protein Centre (APC), som er tilknyttet Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

English Some content is available in english. Nynorsk Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk. Ingredienser fra det marine miljø kan være alternative kilder til fiskemel og fiskeolje.

Søgning på “ biprodukt ” i Den Danske Ordbog. Biprodukt fra fisk og marine råvarer. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Utnyttelse av biprodukter fra fiskerinæringen. Store deler av den fisken som fanges til menneskeføde blir kastet etter at fisken er sløy hodekappet og videreforedlet. I Norge kastes det nesten 250. Dette utgjør mer enn det dobbelte av hva som oppstår av alt avfall fra norske husdyrslakterier.

Dette er et utrolig viktig prosjekt for oss. Spesielt nå når det har vært dårlige økonomiske tider, sier Merethe Pepevnik , . En ny og effektiv prosesslinje med opplegg for sortering av biprodukter er installert og under igangkjøring hos Vesterålsbedriften Gunnar Klo AS. Utkast fra hvitfiskproduksjon representerer et stort matsvinn. Representanter fra hvitfiskindustrien sa rett ut på et møte om marine proteiner at det ikke er . Skinn til klær kommer fra de samme dyrene som brukes til kjøtt.

Dyr som i de fleste tilfeller ikke har fått utløp for naturlig adfer og som i alle tilfeller har blitt drept mot sin vilje på et slakteri hvor stress, frykt og smerte er deler av hverdagen.

Ved å kjøpe skinn, gir man sin godkjenning til industrielt husdyrhold .