Blåbærskog som økosystem

Det er den mest vanlig skogtypen i Norge. Blåbærskog er skoger der det vokser mye blåbær. I skoger der det våkser mye blåbær kalles en blåbærskog , det er den aller mest vandelige skogen i Norge.

Skoger med mye blåbær kalles blåbærskog og det er den vanligste skogtypen i Norge. Blåbær har stor betydning for andre arter.

Vi kan finne blåbær sammen med ulike treslag, som f. Blåbærplanten liker seg godt i skyggen av trærne. Der lever det blant annet elg, rev, ekorn, rådyr, grevling, pinnsvin, mus og mange forskjellige fugler. Det som er spesielt her er at det er mye bartrær, løvtrær, mose, sopp og berggrunn.

I tjernene er det ørret og karrus. Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Størrelsen på et økosystem kan variere fra en liten pytt til en hel skog eller hele jorda.

Jeg lurer på hvilke abiotiske faktorer som har mest å si for plantene i økosystemet blåbærskog. Og da holder det ikke å si at f. For det er selvinnlysende at . Biologi › Vitenskapsgrener i biologien › Økologi Bufret Lignende 3. Det er en mengde forgreinete næringskjeder, dvs. Betegnelsen kan også omfatte hele biosfæren, altså den delen av Jorden der levende organismer kan eksistere.

Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Dette er faktorer som setter grenser for alle de levende organismene. Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer ulike abiotiske faktorer. De abiotiske faktorene betegner i . Innenfor de ulike biomene, finner vi mindre områder, som har spesielle kjennetegn Vi bruker ordet økosystem om disse små områdene.

Vi deler økosystemet inn i to: De levende organismene. Humus er planterester som er begynt å råtne. Et økosystem er en bestemt naturtype i et bestemt område. Humuslaget holder godt på fuktighet og næringsstoffer.

Jordsmonnet er av typen podsol.

PH verdien er lav, på rundt 4. Transcript of Økosystem i Noreg. Når vatnet står stille, blir både vatnet og jorda oksygenfattig og får låg pH-verdi. Læren om hvordan det levende og ikke-levende er avhengige av hverandre i naturen.

Et avgrenset område i naturen som kjennetegnes av ulike biotiske og abiotiske faktorer. Et tjern, en blåbærskog osv). Mot fjellene i sørøst -bak hovedhuset, ligger en varmekjær hasselskog.

Situasjonsplan A som ”Hasselskog”. En glissen furuskog i retning øst mot. Tollåsen markerer skillet mellom høyden og dyrket mark. Liv og leveforhold på myra. Planter og dyr i skogen.