Bo ved høyspentledning

Hva sier forskerne og hvilke undersøkelser er gjort for å kartlegge helserisikoen ved å bo nært høyspentledninger ? Hvilke plager og ubehag risikerer du? Ved hovedlinjene må boligene ligge minst meter fra ledningen. Ved de middels store linjene bør boligene ligge meter unna. Forskning viser at stråling på over mikrotesla medfører økt risiko .

Fordelen med å kjøpe et hus nær høyspentledninger er at mange er litt bekymret, så du kan kanskje få kjøpt huset relativt rimelig. Jeg ville vært skeptisk. Ikke fordi jeg er redd for direkte helseskader.

Men man vet aldri med slike ting. Hva hvis det kommer en trend hvor alle trur det er farlige med å bo under mastene. Hadde dere hatt noen bekymringer i forhold til det?

Er det farligt å gå forbi en høyspentledning med.

Er elektromagnetiske felter farlig? Bufret Lignende Kvinner som bor nær høyspentledninger har nesten prosent høyere risiko for å få brystkreft, ifølge den norske studien. Forskerne bak undersøkelsen mener høyspentledningene er den eneste forklaringen. Det er ikke nødvendigvis bedre for helsa vår å bo nær en sterkt trafikkert vei med mye støv, påpeker Oftedal. Ville dere kjøpt hus nær høyspentledning (av den laveste spenningstypen vel å merke)?

Vil gjerne høre argument både for og i mot. Huset er drømmehuset, men det ligger meter fra en ledning, strålingen er målt til å være sikker etter grensene til statens strålevern meter fra. Altså huset er dobbelt så . Flere resultater fra forum.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. For dager siden – Folkets Strålevern mener det er skadelig å bo for nær en høyspentlinje. Mange mennesker som bor nær høyspentlinjer.

Har vært og sett på området et par ganger nå, og til min store skrekk ser jeg både høyspentledning som går nært huset (masten står ca 1m fra tomten), og i tillegg går det en mindre strømkabel (tre kabler på en mindre mast) i luften over selve . Høyspentmaster innlegg 30. Bo ved høyspentledning innlegg 13. Ny kreftalarm om høyspentledninger – Generell debatt.

Hvor mye avstand bør jeg ha til høyspentledninger? Byggbiologi byggbiologi. Slå av hovedsikringen for å måle bakgrunnstrålingen. Vurder å flytte dersom det er høy EMF der du bor.

Lavfrekvent magnetisk stråling er vanskelig å avskjerme. Det er imidlertid stor variasjon i hvor sterk strålingen er og hva god avstand er. Derfor bør det måles i . Farlig å bo ved en kraftledning? Beregning av magnetisk felt rundt høyspent – Annen teknologi og. Stråling fra høyspent og transformator?

I forbindelse med at vi bor forholdsvis nærme en høyspentlinje og transformator, så har vi noen spørsmål som vi hadde vært veldig takknemlig for å få svar på. Statens strålevern har laget en tabell som viser eksempler på avstand i meter fra kraftledninger som gir μT (mikrotesla) for ulike spenninger. Tabellen kan brukes som veiledende for å fastsette bredden på hensynssonene rundt ulike . HØYSPENT OG ELEKTROMAGNETISKE FELT.

RETNINGSLINJER OG GRENSEVERDIER. Rundt alle elektriske anlegg i. Vanligvis tenker jeg ikke over det, men for et par dager siden la jeg merke til at det kom en durelyd derfra. Kan det ha noe med duringen å gjøre? Det var rå luft, til dels yr. Saken er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Vi har gjort vårt ytterst for å følge de forskrifter og regler som er for plassering av bygg nær høyspentledninger , sier hun. Berland mener de faglige vurderingene avviser at høyspentledningen utgjør kreftfare. Men hun reagerer på aksjonsformen til Kurt Oddekalv.

Siden strømmen i en høyspent ikke er så stor (høyest mulig spenning og lavest mulig strøm er en forutsetning for minst mulig tap) er ikke verdiene så alt for store. Kjøpe hus nær høyspent ? Hovedargumentene mot meter høyere master og meter bredere ledningsnett enkelte steder er for det første at det blir mye styggere her, sier Kari Hermansen. For det andre er det påvist at det er skadelig å bo i nærheten av høyspentledninger.